Coronacrisis: waar moet je rekening mee houden?

Het coronavirus heeft ons land grotendeels stilgelegd. Dit heeft een enorme impact op werkend Nederland. Veel bedrijven zien hun omzet keihard teruglopen en zetten noodgedwongen minder medewerkers in. Waar moet je rekening mee houden?

Zet je flexkrachten in via Tentoo? Dan is het handig om te weten hoe het zit met de loondoorbetaling van de medewerkers die je door de coronacrisis niet kunt inzetten. Ben je flexkracht? Dan wil je ook weten hoe dit zit. Freelancers en werkgevers met personeel in eigen dienst hebben hele andere vragen. Wij hebben hieronder voor iedereen de meestgestelde vragen op een rij gezet. Onderaan deze pagina vind je bovendien een handig overzicht met de belangrijkste overheidsregelingen voor ondernemers.

Zit je met minder of zonder werk door de coronacrisis? Lees hier wat je kunt doen.

For English information for flex workers, please click here. For the English FAQ for employers, please click here

Handige regelingen en informatie

De overheid komt ondernemers tegemoet die getroffen zijn door de coronacrisis. Hiermee wil de overheid voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en personeel kwijtraakt. Wij hebben een aantal regelingen op een rij gezet waar je misschien gebruik van kunt maken:


1. Bijzonder uitstel van betaling IB, VPB, BTW en loonbelasting
Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.

2. BMKB (borgstelling voor MKB-kredieten)
Om met name MKB-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je indienen bij geaccrediteerde financiers. Meer informatie vind je hier.

3. Tozo (aanvraagmogelijkheid overbruggingslening tot 10.157 euro)
Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers. Je leest hier meer over in het overzicht van regelingen en bij de informatie voor zzp'ers onderaan deze pagina. Of lees het artikel zzp en corona. Informatie van de Rijksoverheid vind je hier.

4. Qredits (uitstel aflossing leningen Qredits)
Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

5. Garantieregeling leningen grotere ondernemingen
Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de staat worden gegarandeerd. Het garantieplafond voor de regeling is verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro, het maximum per onderneming naar 150 miljoen euro.

6. Uitstel van betaling op leningen tot 2,5 mln
Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

7. Uitstel betaling pensioenpremies
Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis in acute geldproblemen zijn geraakt, kunnen zich melden bij hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar - door wettelijke voorschriften - beperkte ruimte voor te hebben.

Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

8. 4000-euro regeling voor de zwaarst getroffen branches
De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 is een tegemoetkoming die bedoeld is voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horecabedrijven en bedrijven in de evenementenbranche. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

9. Compensatie loonkosten eigen medewerkers
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?
Je kunt een aanvraag indienen vanaf maandag 6 april. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig is, kun je uitstel van betaling krijgen.

Let op: dit gaat om de NOW-aanvraag voor je eigen personeel. Tentoo heeft ook een regeling opgezet om de de loonkosten van je flexkrachten te compenseren. Hierover hebben wij vrijdag 3 april al onze klanten per e-mail geïnformeerd.

10. Kun je schade door misgelopen opdrachten verhalen?
Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst óf in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

11. Overige maatregelen
Een aantal zaken kun je, in een normale situatie, zelf doen wanneer je in zwaar weer terechtkomt:

 • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.
 • Kijk of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je (andere) schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

12. Benodigde documenten om regelingen aan te vragen
Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.
Voor de aanvraag TOZO komt een digitaal formulier beschikbaar. Tot dat moment wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).

Lees meer over de voorwaarden en procedures in het artikel: Check hier je regelingen.

Vind je geen antwoord op jouw vraag?

Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden in onze FAQ's? Stel hem dan via onderstaand formulier.

Ik heb een coronagerelateerde vraag. Neem contact met mij op.

Vul hier alsjeblieft je naam in.

Hier kan je jouw bericht kwijt.

Geef hier aan of je klant bent van Tentoo

Vul hier alsjeblieft je telefoonnummer in.

Vul hier alsjeblieft een geldig e-mailadres in

8,1

Klantbeoordeling Tentoo

Op basis van 1979 klantbeoordelingen van alle diensten van Tentoo


8,1 uit 10

 • “Jullie maken mijn werkleven makkelijker en leuker met de ondersteuning en jullie klantvriendelijkheid”.

  Kim Coppes
 • “Heel, heel veel dank. Wat Tentoo belooft, maakt het meer dan waar. Zuinig zijn (en trots) op al die goede medewerkers!”

  Marius Schalwijk
 • "Payrolling van Tentoo is dé oplossing die zowel voor onze reisorganisatie als voor de reisbegeleiders perfect uitpakt. Wij kunnen nu langer op flexibele basis samenwerken. Payroll is ideaal voor de seizoensbranche!"

  Marieke Warnaar - HR Executive Koning Aap
 • "Door de geweldige service die jullie verlenen heb ik rust! Dank jullie wel!"

  Maria Kapteijns - Actrice
 • “Ik ben zeer tevreden over het digitaal aanleveren van de uren, de uitbetaling van het loon en de herinnering als de uren nog niet zijn getekend door de opdrachtgever. Mijn dank hiervoor. Als ik dit in een cijfer uitdruk, is dit een dikke 10.”

  Els Slagter
 • “Uitstekend team, werkt snel en accuraat en neemt ons een hoop hoofdpijn uit handen.”

  Gerard de Rooij – Van Verre
 • "Tentoo verzorgt voor ons de salarisadministratie. Onze mensen hebben elke maand netjes hun salaris, de loonstrookjes kloppen altijd en ik heb nergens omkijken naar. Tentoo is een professionele en efficiënte club."

  Henk Jan Beltman - CCO Tony’s Chocolonely

Tentoo.nl maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer »