Onkosten & Investeringen

Kan ik grote investeringen doen via Tentoo?

Freelancers en artiesten die gebruikmaken van de payroll dienstverlening van Tentoo kunnen gebruikmaken van de regeling om onkosten via Tentoo te declareren en uit eigen werk/productie onbelast vergoed krijgen. Daarnaast is het ook mogelijk om investeringen voor hun werk via Tentoo af te schrijven. Hiervoor kan men gebruikmaken van Stichting Equipment Services.

Het begrip ‘investering’ houdt in het kort in dat een (kapitaal)goed wordt aangeschaft dat langer dan een jaar meegaat en daarom ook voor meerdere, jaren, doorgaans vijf, wordt afgeschreven. Dit is niet als onkosten te beschouwen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een computer, camera of muziekinstrument. Deze investering moet minimaal € 500 ex. BTW zijn. Zodra je als freelancer/artiest van de regeling gebruikmaakt, dan kun je naast het BTW-bedrag, het afschrijvingsbedrag per jaar onbelast terugkrijgen (net als bij de onkostenregeling). Dit bedrag wordt over een periode van 5 jaar, over 12 maanden van ieder jaar verdeeld.

Deze regeling geldt alleen als je voor langere tijd en in principe vaak via Tentoo opdrachten laat verlonen. Ook is deze regeling alleen toepasbaar als de rekening op naam en adres van Stichting Equipment Services staat. Tentoo rekent 5 procent administratiekosten over de hele investering incl. BTW.

Wil je gebruikmaken van deze regeling? Neem dan vóór aanschaf van het product contact op met onze Servicedesk. Bel 020 420 20 70 of stuur een e-mail naar info@tentoo.nl

Welke onkosten kunnen via de declaratieregeling van Tentoo worden vergoed?

Gereden kilometers
Er wordt maximaal 19 cent per kilometer vergoed. Op het declaratieformulier moeten zowel de postcode van het vertrekpunt als de postcode van de bestemming ingevuld worden. De datum waarop je gewerkt hebt en de datum waarop de kilometers zijn gereden moeten overeenkomen. Indien de kilometers zijn gereden vanwege een voorbespreking, sollicitatiegesprek en dergelijke, dan moet dit duidelijk aangegeven worden op het declaratieformulier. MapQuest is leidend in het berekenen van de afstand.

Huur auto/bus
In overleg kun je de kosten voor het huren van een auto of bus declareren. De factuur moet op naam van Tentoo staan.

Openbaar vervoer
Alle gemaakte kosten voor reizen met het openbaar vervoer kun je declareren. De datum waarop je gewerkt hebt en de datum op het vervoersbewijs moeten overeenkomen. Indien de kosten zijn gemaakt vanwege een voorbespreking, sollicitatiegesprek en dergelijke, dan moet dit duidelijk aangegeven worden op het declaratieformulier. Tentoo heeft wel kopieën van de originele vervoersbewijzen nodig om deze kosten te vergoeden.

Apparatuur
De kosten van de aanschaf of huur van apparatuur kun je alleen declareren als deze apparatuur noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van je dienstbetrekking (noodzakelijkheidscriterium). Voor aankopen van meer dan 500 Euro excl. BTW bestaat een apart traject via Stichting Equipment Services. Indien je hier gebruikt van wilt maken, neem dan contact op met de Servicedesk via 020 – 420 20 70 of info@tentoo.nl

Kantoorartikelen
Alle kosten van de aanschaf of huur van kantoorartikelen die je maakt in verband met je administratie en/of het uitvoeren van een opdracht kun je declararen (noodzakelijkheidscriterium).

Sejour
Alle noodzakelijke kosten die je maakt voor eten, drinken en verblijf tijdens het uitvoeren van je opdracht kun je declareren. Wij vergoeden 73,5% van de totale kosten. De datum waarop je gewerkt hebt en de datum waarop je de kosten hebt gemaakt moeten overeenkomen.

Telefoon mobiele aansluiting
50% van de factuur (bestaande uit zowel gesprekskosten als abonnementskosten) kun je declareren. De factuur hoeft niet op naam van Tentoo te staan.

Internet
50% van de factuur, met aftrek van de abonnementskosten, kun je declareren. De factuur hoeft niet op naam van Tentoo te staan.

Kleding en/of props
Uitsluitend artiesten en stylisten kunnen kleding declareren. Werkkleding, kostuums en pakken kunnen niet gedeclareerd worden.

Persoonlijke verzorging
De kosten voor persoonlijke verzorging zijn voor artiesten, visagisten en stylisten in beginsel aftrekbaar. Wel dien je steeds eventuele privébesparingen in mindering te brengen.
Voorbeeld: als je voor ieder optreden naar de kapper moet gaan, dien je hierop negen kappersbehandelingen in mindering te brengen. Deze negen kappersbeurten (eens in de zes weken) worden namelijk door de Belastingdienst als gebruikelijk beschouwd. Het is afhankelijk van de aard van je werkzaamheden wat er verder onder persoonlijke verzorging valt.

Vakliteratuur/Congressen/Cursussen
De kosten die je maakt voor de aanschaf van vakliteratuur kun je declareren. Net als de kosten die je maakt voor het volgen van congressen en/of cursussen ter onderhoud en verbetering van je kennis en vaardigheden die nodig zijn voor je werk.

Studie- en opleidingskosten
De kosten die je maakt voor studie en opleiding kun je declareren. Hiervoor geldt wel het noodzakelijkheidscriterium. Je moet dus aan kunnen tonen dat de studie en/of opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van je dienstbetrekking.

Theater/Bioscoop/Museum
De kosten die je maakt voor het bezoeken van theater, bioscoop en museum kun je declareren. Per theater-, bioscoop- of museumbezoek kun je 50% van 1 kaartje declareren.

Wat houdt de declaratieregeling in?

Wanneer je veel kosten maakt, maar deze kosten niet aan één specifieke opdracht of opdrachtgever worden toegerekend, kun je gebruikmaken van de declaratieregeling. Het onbelast vergoeden van zakelijke onkosten verhoogt je totale netto resultaat. Je komt namelijk op een lager brutoloon uit waardoor er minder loonheffing afgedragen hoeft te worden. Een lager brutoloon kan wel nadelig zijn voor eventuele toekomstige sociale uitkeringen.

Per uitbetaling wordt een afgesproken percentage van de loonkosten gereserveerd. Deze reserveringen vormen samen een depot waaruit zakelijke onkosten kunnen worden vergoed. Je ontvangt bij je loonafrekeningen een overzicht met de status van deze reserveringen. Je kunt vanaf het eerste werkbriefje gebruik maken van de declaratieregeling. Voorwaarden zijn wel dat over een ruime periode regelmatig gewerkt moet worden via Tentoo en dat de regeling niet met vooruitwerkende kracht kan worden gebruikt.

Uitsluitend onkosten die betrekking hebben op het werk dat je via Tentoo laat uitbetalen, kunnen onbelast aan je vergoed worden. Daarnaast moeten het relevante zakelijke kosten zijn. Door middel van het declaratieformulier van Tentoo declareer je de gemaakte kosten. De originele bonnen moeten op naam en adres van Tentoo staan. De onkostenbonnen worden namelijk opgenomen in de administratie van Tentoo. Op het declaratieformulier vul je de volgende gegevens in:

 • datum;
 • specificatie van de kosten en op welke productie deze betrekking hebben;
 • bedrag inclusief de BTW;
 • bedrag exclusief de BTW;
 • het BTW-bedrag.

Is het BTW-bedrag niet vermeld, dan vul je alleen het inclusief BTW-bedrag in. Wanneer dit niet duidelijk is, laat je dit vakje leeg. Wij vullen het dan voor je in. Mochten wij bonnen van je hebben ontvangen die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden (bijvoorbeeld een kopie), dan ontvang je deze van ons retour.

Hoe kunnen onkosten voor een specifieke opdracht worden opgegeven?

Als de onkosten te maken hebben met een specifieke opdracht, geef dit dan direct aan op het werkbriefje. Je stuurt de originele onkostenbonnen met dit werkbriefje mee. Van het afgesproken factuurbedrag worden eerst de onkosten vergoed. Over het restant worden de normale heffingen en premies ingehouden. Voordeel: onkosten worden onbelast vergoed, hierdoor wordt het totaal netto resultaat hoger.

8,1

Klantbeoordeling Tentoo

Op basis van 1979 klantbeoordelingen van alle diensten van Tentoo


8,1 uit 10

 • “Jullie maken mijn werkleven makkelijker en leuker met de ondersteuning en jullie klantvriendelijkheid”.

  Kim Coppes
 • “Ik ben zeer tevreden over het digitaal aanleveren van de uren, de uitbetaling van het loon en de herinnering als de uren nog niet zijn getekend door de opdrachtgever. Mijn dank hiervoor. Als ik dit in een cijfer uitdruk, is dit een dikke 10.”

  Els Slagter
 • “Heel, heel veel dank. Wat Tentoo belooft, maakt het meer dan waar. Zuinig zijn (en trots) op al die goede medewerkers!”

  Marius Schalwijk
 • “Uitstekend team, werkt snel en accuraat en neemt ons een hoop hoofdpijn uit handen.”

  Gerard de Rooij – Van Verre
 • "Payrolling van Tentoo is dé oplossing die zowel voor onze reisorganisatie als voor de reisbegeleiders perfect uitpakt. Wij kunnen nu langer op flexibele basis samenwerken. Payroll is ideaal voor de seizoensbranche!"

  Marieke Warnaar - HR Executive Koning Aap
 • "Tentoo verzorgt voor ons de salarisadministratie. Onze mensen hebben elke maand netjes hun salaris, de loonstrookjes kloppen altijd en ik heb nergens omkijken naar. Tentoo is een professionele en efficiënte club."

  Henk Jan Beltman - CCO Tony’s Chocolonely
 • "Door de geweldige service die jullie verlenen heb ik rust! Dank jullie wel!"

  Maria Kapteijns - Actrice

Tentoo.nl maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer »