Zoeken in FAQ

Payrolling of werken als zzp'er

Aan de slag als payroller?

Door je te registreren in my.tentoo kun direct je aan de slag met Tentoo. Nadat je bent geregistreerd kunnen werkbriefjes worden ingevoerd..

Inschrijven

 • Ga naar my.tentoo en kies voor ’Registeren’;
 • Vul het registratieformulier in;
 • Nadat je het registratieformulier hebt opgeslagen krijg je een PDF van het formulier in beeld. Print het formulier uit en onderteken het formulier;
 • Stuur het ondertekende formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar ons toe. Dit kan per mail of per post.
 • Nadat je het registratieformulier in my.tentoo hebt bevestigd, ontvang je jouw persoonlijke inlogcodes voor my.tentoo. Je kunt het ingevulde registratieformulier terugvinden in my.tentoo onder het kopje ‘Persoonlijke gegevens’.

NB: een van de vragen op het registratieformulier is of je de heffingskorting wilt toepassen. De algemene heffingskorting is een korting op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De heffing kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Het bestaat uit de loonheffingskorting en de arbeidskorting. Aan de loonheffingskorting en arbeidskorting is jaarlijks een maximum verbonden. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de gewerkte periode en wordt als korting toegepast.

Wanneer kan ik zelfstandig ondernemer/ zzp'er worden?

Hiervoor zijn geen ‘harde’ criteria. Gangbaar uitgangspunt is dat je minimaal drie opdrachtgevers per jaar hebt, waarbij je bij geen van hen meer dan 70% van je inkomen verdient.

Wat houdt een verklaring arbeidsrelatie (VAR) precies in?

De zelfstandig ondernemer die zijn opdrachtgever over de inhouding van premies werknemersverzekeringen en loonheffing duidelijkheid wil geven, kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen.

In de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR is geregeld, dat de opdrachtgever er zeker van is dat hij geen premies werknemersverzekeringen en loonheffing hoeft in te houden als de zpp’er [R1] hem een geldige VAR-winst uit onderneming (VAR-wuo) of VAR-voor rekening en risico van de vennootschap (VAR-dga) toont. Zzp’ers kunnen bij de Belastingdienst door middel van een vragenformulier een VAR aanvragen. Deze verklaring geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit de arbeidsrelatie. Er zijn vier mogelijkheden:

 • De inkomsten behoren tot winst uit onderneming (VAR- wuo);
 • De inkomsten zijn uit werkzaamheden, voor rekening en risico van de vennootschap van de opdrachtnemer (VAR- dga);
 • De inkomsten behoren tot loon uit dienstbetrekking (VAR- loon);
 • De inkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row).

Met een VAR is de zzp’er niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en ontleent aan de arbeidsrelatie met de opdrachtgever ook geen uitkeringsrechten. Deze vrijwaring is alleen geldig als de werkzaamheden bij je als opdrachtgever overeenstemmen met het arbeid waarvoor de VAR is afgegeven en als ze worden verricht in het tijdvak waarvoor de VAR geldig is. Verder stel je als opdrachtgever de identiteit van de opdrachtnemer vast en maak je een kopie van het getoonde identiteitsbewijs en de verklaring voor je eigen administratie. Een VAR is één kalenderjaar geldig.

Zie voor meer informatie de brochure "De Verklaring arbeidsrelatie" van de Belastingdienst.

Wat past het beste bij je: payrolling of zzp-support?

Dat is onder andere afhankelijk van het aantal uren dat je werkt. Wanneer je als zelfstandig ondernemer in een kalenderjaar meer dan 1225 uren werkt, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Kom je aan dit aantal uren dan is het werken als zzp'er voordeliger. Wel geef je dan de zekerheden van de sociale verzekeringen Werkeloosheidwet (WW), Ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA) op.  

Wanneer je in een kalenderjaar niet aan dit urencriterium is payrolling een interessante keuze. Payrolling kan ook een uitkomst zijn als je voor minder dan 3 opdrachtgevers werkt of je vanuit een uitkering zelfstandig wil gaan werken zonder alle UWV-eisen. Het netto-resultaat kan in dat geval ook hoger uitvallen. Combinaties zijn overigens ook mogelijk.

Wij geven je graag advies over wat het best bij je past. Bel Tentoo op 020 723 09 53.

 

Freelancers over Tentoo

7.87.8
uit 1.269 beoordelingen

Werkgevers over Tentoo

8.08.0
uit 169 beoordelingen

Hebben de sprong al gewaagd...

 • ProSpex
 • Bridge Marketing
 • Oddessey
 • Rebel
 • Aaaaha
 • Streetwise
 • FunX
 • RTL
 • Models At Work
 • Continu
 • Tonys
 • Premeo
 • ANP
 • ID&T
 • Sanoma
 • SBS