Zoeken in FAQ

Uitbetaling

Waarom is mijn nettoloon bij de 5de loonstrook lager dan bij de eerste 4 loonstroken?

De loonheffingskorting bedraagt in het jaar 2015 maximaal € 4.423,-. Bij iedere uitbetaling wordt een evenredig deel aan korting toegepast.

Dit is gelijk aan maximaal € 368,58 per maand aan korting (algemene loonheffingskorting en arbeidskorting samen). Per week komt dit neer op een maximale korting van € 85,05.

Bij de 5e uitbetaling van de maand is een groot gedeelte van de maximale loonheffingskorting al toegepast op de vier uitbetalingen ervoor. Aangezien er weinig tot geen loonheffingskorting op de 5e uitbetaling toegepast mag worden, resulteert dit in een lager nettoloon.

Met ingang van 1 januari 2014 werd de algemene heffingskorting in 3 jaarlijkse stappen afgebouwd. Voor 2015 is de algemene heffingskorting maximaal € 4.423,- en minimaal € 1.342,-. De algemene heffingskorting wordt afgebouwd met 2,32% van het inkomen uit werk en woning als dit inkomen meer is dan € 19.823,- per jaar, maar minder is dan € 56.936,-.

De arbeidskorting voor lagere inkomens is in 2015 maximaal € 2.220,-. Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2015 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking als dit inkomen meer is dan € 49.77,- per jaar, maar minder is dan € 100.670,-. De arbeidskorting is € 2.220,- als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking € 100.670,- of hoger is.

Bovenstaande geldt niet voor overeenkomsten die vallen onder Tentoo Flexolutions omdat hier altijd de weektabel wordt toegepast.

Waarom is mijn nettoloon bij 1 dag relatief hoger dan bij 2 gewerkte dagen in één werkweek?

De hoogte van de in te houden loonheffing wordt bepaald aan de hand van tabellen. Deze tabellen worden elk jaar door de Belastingdienst opgesteld. De loonheffingskorting die toegepast mag worden is ook door deze tabellen bepaald.

Bij 1 t/m 5 gewerkte dagen in één week (en bij netto of bruto prijsafspraken, 1 t/m 5 gewerkte dagen per werkbriefje) passen wij de weektabel toe. Dit betekent dat wij hetzelfde (maximale) bedrag aan loonheffingskorting toepassen bij 1 gewerkte dag als bij 2 gewerkte dagen.

Bovenstaande geldt niet voor Tentoo Flexolutions. Bij deze dienstverlening wordt standaard de weektabel toegepast.

Wat zijn werkgeverslasten?

Werkgeverslasten zijn de optelsom van de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Werknemersverzekeringen zijn de verzekeringen op grond van de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De premies voor deze verzekeringen worden berekend over het SV-loon (sv staat voor sociale verzekeringen). Sv-loon, ook wel coördinatieloon of premieloon genoemd, is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. De premies worden ingehouden op een maximaal bedrag per jaar. Is het SV-loon hoger, dan wordt over het meerdere geen premies sociale verzekeringen ingehouden.

Mijn collega houdt meer nettoloon over en we hebben beide dezelfde prijsafspraak. Hoe kan dit?

Dit kan komen doordat je gemiddelde bruto dagloon verschilt met die van je collega door eerdere uitbetalingen. Wij moeten altijd rekening houden met het gemiddeld bruto dagloon om te voorkomen dat je aan het einde van het jaar belasting moet terugbetalen.

Je kunt het gemiddeld bruto dagloon uitrekenen door op je laatste loonstrook bij de cumulatieven te kijken en het brutoloon te delen door het aantal gewerkte dagen. Doordat het gemiddeld bruto dagloon bij verschillende dagprijzen steeds verandert, veranderen de werkgevers- en werknemerslasten (de sociale verzekeringspremies) ook steeds. Hierdoor kan een verschil in het nettoloon ontstaan. Een groot verschil kan ook te maken hebben met het feit dat je de loonheffingskorting niet bij Tentoo laat toepassen.

Op de loonstrook staat bij salaris een ander bedrag dan mijn bruto prijsafspraak. Hoe kan dit?

Je brutoloon is opgebouwd uit salaris, wachtdagcompensatie, kort verzuim, feestdagen, vakantiedagen en vakantiegeld. Het totaal van het salaris en de toeslagen is gelijk aan de bruto prijsafspraak. Al deze toeslagen worden bij elke verloning direct aan je uitbetaald.

Mijn salaris december 2014 is hoger dan mijn salaris van januari 2015. Hoe kan dit?

Dit kan komen omdat je werkbriefje(s) met gewerkte dagen in 2014 in januari 2015 is/zijn verwerkt en uitbetaald. Omdat er meer uren in 1 maand worden uitbetaald dan normaal, kan het zijn dat je in januari meer belasting hebt betaald dan je gewend bent. 

Waarom hou ik netto zo weinig over?

Dit kan een aantal redenen hebben:

 • Er is geen loonheffingskorting toegepast;
 • Er zijn meer dagen gewerkt in de week, dan je normaliter doet;
 • Je hebt ook ander inkomen;
 • Na 26 weken ga je pensioenpremie betalen indien je wordt uitbetaald via Tentoo CF&F of Tentoo Flexolutions;
 • Je hebt een prijsafspraak excl. BTW incl. commissie.

Het kan ook te maken hebben met een herberekening, omdat je bij vorige uitbetaling teveel of te weinig uitbetaald hebt gekregen. 

Wanneer vindt de uitbetaling van het nettoloon niet standaard na 7 dagen plaats?

In bepaalde gevallen betalen we pas uit, nadat je opdrachtgever de factuur heeft voldaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld als:

het gedeclareerde bedrag is terug te voeren op werkzaamheden die langer dan drie maanden geleden hebben plaatsgevonden;

 • Het gedeclareerde bedrag of het saldo van enkele gedeclareerde bedragen bij dezelfde opdrachtgever samen de maximale grens van € 4.500,00 overschrijden;
 • De opdrachtgever is gevestigd in het buitenland;
 • De opdrachtgever in het (recente) verleden geen goed betaalgedrag heeft getoond;
 • Het registratieformulier is nog niet bij Tentoo binnen;
 • Het legitimatiebewijs is verlopen.

Zie voor meer informatie ook onze Algemene Voorwaarden.

Heb je hier vragen hierover? Neem dan gerust contact op met onze ServiceDesk via 020 420 20 70 of info@tentoo.nl

Hoe lang duurt het voordat ik uitbetaald krijg nadat ik het werkbriefje opgestuurd heb?

Nadat het werkbriefje is geaccordeerd, betalen wij je binnen zeven dagen uit. Daarna staat binnen 2 dagen het bedrag op je rekening. Je houdt standaard een nettoloon over van ongeveer 50 á 60 % van het factuurbedrag exclusief BTW.

* De uitbetaling vindt alleen plaats als je hebt voldaan aan alle door Tentoo gestelde voorwaarden. 

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Het brutoloon is opgebouwd uit salaris, wachtdagcompensatie, kort verzuim, feestdagen, vakantiedagen en vakantiegeld. Het totaal van het salaris en de toeslagen is gelijk aan de bruto prijsafspraak. Al deze toeslagen worden bij elke uitbetaling direct uitbetaald.

Wat houdt het loonverhoudingsvoorschrift in?

Het salaris van een freelancer of flexwerker, die verloont wordt via Tentoo Collective Freelance & Flex of Tentoo Flexolutions, dient te voldoen aan het loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat het loon en de vergoedingen van de flexwerker gelijk zijn aan het loon en de vergoedingen van een werknemer, met een gelijkwaardige functie, die in vaste dienst is. Dit staat ook omschreven in artikel 16 van de CF&F CAO en artikel 22 van de NBBU CAO.

Freelancers over Tentoo

7.87.8
uit 1.269 beoordelingen

Werkgevers over Tentoo

8.08.0
uit 169 beoordelingen

Hebben de sprong al gewaagd...

 • Rebel
 • Streetwise
 • RTL
 • Tonys
 • ANP
 • Premeo
 • Continu
 • Oddessey
 • Sanoma
 • Aaaaha
 • FunX
 • Models At Work
 • SBS
 • ProSpex
 • ID&T
 • Bridge Marketing