Kennisbank
FAQ

Wet DBA

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is sinds 1 mei 2016 van kracht. De wet maakte een einde aan de VAR voor zzp’ers. Sindsdien moeten zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht.

 

Waarom is de VAR afgeschaft?

Het kabinet wil af van de VAR die jij als zzp’er op aanvraag kon krijgen van de Belastingdienst. De juiste VAR (VAR-wuo, winst uit onderneming) zorgde ervoor dat je daadwerkelijk als zzp’er ingehuurd kan worden. Zo was je opdrachtgever er zeker van dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoefden te worden.

Het probleem van de VAR is dat het schijnzelfstandigheid in de hand helpt. Schijnzelfstandigheid is aan de orde wanneer een zzp’er als ondernemer wordt ingehuurd, maar feitelijk als werknemer werkt. Hierdoor loopt de Belastingdienst miljoenen aan loonheffingen en sociale premies mis. Opdrachtgevers waren met het inhuren van zzp’ers met de juiste VAR juridisch gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid. Alleen zzp’ers konden aansprakelijk worden gesteld. Dat moest volgens de staatssecretaris anders.

Wanneer ben je volgens de Belastingdienst schijnzelfstandig?

De Belastingdienst spreekt van schijnzelfstandigheid als de volgende drie kenmerken gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp’er:

 • Loon: de opdrachtnemer krijgt een beloning die hoger is dan een onkostenvergoeding;
 • Persoonlijk: de opdrachtnemer moet het werk zelf uitvoeren. Hij mag het niet uitbesteden;
 • Gezagsverhouding: de opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder gezag uit.

Als deze drie factoren van toepassing zijn spreekt de Belastingdienst van een dienstbetrekking, en kun je niet als zzp’er worden ingehuurd. Als één (of meerdere) van deze drie factoren niet van toepassing is dan spreekt de Belastingdienst van ondernemerschap, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Een fictief dienstverband is aan de orde wanneer de zzp’er:

 • hetzelfde werk doet als een ‘collega’ in loondienst;
 • minstens een maand lang doorgaans twee of meer dagen per week werkt;
 • tenminste 40 procent van het minimumloon verdient.

Bij een fictief dienstverband kun je niet als zzp’er ingehuurd worden, tenzij je een ‘echte’ ondernemer bent. Ben je een ondernemer? Controleer het met de ondernemerscheck.

Aan deze ondernemerscheck kun je geen rechten ontlenen. Ook kan het je geen zekerheid geven over jouw status als zelfstandige. Maar het geeft wel een goede indicatie of je als ondernemer in te huren bent. Als jij en je opdrachtgevers er zeker van willen zijn dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden, kunnen jullie een modelovereenkomst afsluiten.

Wat houdt de Wet DBA in?

Vanaf 1 mei 2016 kunnen jij en je opdrachtgevers een (model)overeenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Deze overeenkomst moet van tevoren zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Om het zzp’ers en opdrachtgevers gemakkelijk te maken, stelt de Belastingdienst modelovereenkomsten beschikbaar. In de modelovereenkomst staat precies omschreven aan welke voorwaarden de samenwerking tussen zzp’er en opdrachtgever moet voldoen.

Achteraf kan de Belastingdienst controleren of de regels uit de overeenkomst daadwerkelijk worden nageleefd. Als bij controles schijnzelfstandigheid wordt aangetoond, dan kunnen naheffingen en boetes volgen voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever. Opdrachtgevers lopen dus voortaan het risico op naheffingen en boetes bij het inhuren van zzp’ers. Het is nog niet bekend hoe hoog die boetes zijn.

Klik hier voor de modelovereenkomsten die al beschikbaar zijn.

Hoe werken de modelovereenkomsten in de praktijk?

Samen met je opdrachtgevers spreek je af volgens welke modelovereenkomst jullie gaan samenwerken. De betreffende overeenkomst kun je van de site van de Belastingdienst halen. Je mag er wijzigingen in aanbrengen, zodat de overeenkomst beter aansluit op jouw situatie. Let wel: de geel gearceerde gedeeltes mag je niet aanpassen of verwijderen!

Je hoeft de overeenkomst overigens niet per se in te vullen of te ondertekenen. Het is al voldoende als je het nummer van de betreffende overeenkomst vermeldt in een e-mailbericht aan je opdrachtgever.

Moet er voor elke opdracht een modelovereenkomst tussen zzp'er en opdrachtgever worden gesloten?

Nee. Een overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever is vijf jaar geldig, mits er gelijksoortige werkzaamheden worden uitgevoerd. Er hoeft dus niet voor elke opdracht een overeenkomst af te sluiten.

Zijn modelovereenkomsten verplicht?

Nee. Het sluiten van een overeenkomst is – net als de VAR – niet verplicht. Maar een overeenkomst biedt wel zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen en sociale premies hoeft te betalen, mits de regels worden nageleefd.

Wat zijn de gevolgen van de Wet DBA op zzp'ers?

Het grootste negatieve gevolg is dat het aantal opdrachten mogelijk gaat afnemen. Opdrachtgevers worden hoogstwaarschijnlijk terughoudender met het inhuren van zzp’ers vanwege het risico op naheffingen en boetes. Daardoor neemt de concurrentie tussen zzp’ers toe.

Waarom is werken via Tentoo een oplossing voor zzp'ers?

Jouw opdrachtgevers willen natuurlijk geen risico lopen bij het inhuren van zzp’ers. Misschien is niet duidelijk of je kunt voldoen aan alle regels uit de modelovereenkomsten. Of je weet nu al dat je volgens de maatstaven van de Belastingdienst werkt als schijnzelfstandige. Of je opdrachtgevers willen je sowieso niet meer inhuren vanwege de risico’s. In deze gevallen kun je er voor kiezen om via Tentoo te gaan freelancen. Op deze manier lopen je opdrachtgevers geen risico op naheffingen en boetes.

Als je werkt via Tentoo, sta je bij ons op de loonlijst. Wij dragen de loonheffingen en sociale premies af; jij kunt gewoon als zelfstandige werken. Je bepaalt zelf voor wie je werkt en tegen welk tarief.

De voordelen van werken via Tentoo:

 • Je bent net zo flexibel in te huren als een echte zzp’er;
 • Je bent aantrekkelijker voor opdrachtgevers omdat er geen risico’s zijn op naheffingen of boetes;
 • Je bent automatisch verzekerd voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • Je werkt verder volledig als zelfstandige.
Waarom is de VAR afgeschaft?

Het kabinet wil af van de VAR die zzp’ers op aanvraag krijgen van de Belastingdienst. De juiste VAR (VAR-wuo, winst uit onderneming) zorgt ervoor dat opdrachtgevers de zzp’er daadwerkelijk als ondernemer kunnen inhuren. Zo is de opdrachtgever er zeker van dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden.

Het probleem van de VAR is dat het schijnzelfstandigheid in de hand helpt. Schijnzelfstandigheid is aan de orde wanneer een zzp’er als ondernemer wordt ingehuurd, maar feitelijk als werknemer werkt. Hierdoor loopt de Belastingdienst miljoenen aan loonheffingen en sociale premies mis. Opdrachtgevers waren met het inhuren van zzp’ers met de juiste VAR juridisch gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid. Alleen zzp’ers konden aansprakelijk worden gesteld. Dat moest volgens de staatssecretaris anders.

Wanneer spreekt de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid?

De belastingdienst spreekt van schijnzelfstandigheid als de volgende drie kenmerken gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp’er:

 • Loon: de opdrachtnemer krijgt een beloning die hoger is dan een onkostenvergoeding;
 • Persoonlijk: de opdrachtnemer moet het werk zelf uitvoeren. Hij mag het niet uitbesteden;
 • Gezagsverhouding: de opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder gezag uit;

Als deze drie factoren van toepassing zijn spreekt de Belastingdienst van een dienstbetrekking, en kun je de zzp’er niet als ondernemer inhuren. Als één of meerdere van deze drie factoren niet van toepassing is dan spreekt de Belastingdienst van ondernemerschap, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Een fictief dienstverband is aan de orde wanneer de zzp’er:

 • hetzelfde werk doet als een ‘collega’ in loondienst;
 • minstens een maand lang doorgaans twee of meer dagen per week werkt;
 • tenminste 40 procent van het minimumloon verdient.

Bij een fictief dienstverband kun je de zzp’er niet als ondernemer inhuren, tenzij het een ‘echte’ ondernemer betreft. Wil je controleren of de Belastingdienst jouw zzp’er beschouwd als ondernemer? Doe dan de ondernemerscheck vanuit het perspectief van je zzp’er.

Aan deze ondernemerscheck kun je geen rechten ontlenen. Ook biedt het je geen absolute zekerheid over de status van jouw zzp’er. Maar het geeft wel een goede indicatie of de zzp’er als ondernemer in te huren is. Als jij en je zzp’ers er zeker van willen zijn dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden, sluit dan een modelovereenkomst af.

Wat houdt de Wet DBA in?

Sinds 1 mei 2016 kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een overeenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Deze overeenkomst moet van tevoren zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Om het zzp’ers en opdrachtgevers gemakkelijk te maken, stelt de Belastingdienst modelovereenkomsten beschikbaar. In de overeenkomst staat precies omschreven aan welke voorwaarden de samenwerking tussen zzp’er en opdrachtgever moet voldoen.

Achteraf kan de Belastingdienst controleren of de regels uit de overeenkomst daadwerkelijk worden nageleefd. Als bij controles schijnzelfstandigheid wordt aangetoond, dan kunnen naheffingen en boetes volgen voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever. Het is niet bekend hoe hoog die boetes zijn.

Klik hier voor de modelovereenkomsten die al beschikbaar zijn

 

Hoe werken de modelovereenkomsten in de praktijk?

Samen met je zzp’ers spreek je vooraf af volgens welke modelovereenkomst jullie gaan samenwerken. De betreffende overeenkomst kun je van de site van de Belastingdienst halen. Je mag er wijzigingen in aanbrengen, zodat de overeenkomst beter aansluit op jouw situatie. Let wel: de geel gearceerde gedeeltes mag je niet aanpassen of verwijderen!

Je hoeft de overeenkomst overigens niet per se in te vullen of te ondertekenen. Het is al voldoende als je het nummer van de betreffende overeenkomst vermeldt in een e-mailbericht aan je zzp’er.

Moet er voor elke opdracht een modelovereenkomst tussen zzp'er en opdrachtgever worden gesloten?

Nee. Een overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever is vijf jaar geldig, mits er gelijksoortige werkzaamheden worden uitgevoerd. Er hoeft dus niet voor elke opdracht een overeenkomst te worden gesloten.

Zijn modelovereenkomsten verplicht?

Nee. Het sluiten van een overeenkomst is – net als de VAR – niet verplicht. Maar een overeenkomst biedt wel zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen en sociale premies hoeft te betalen, mits de regels worden nageleefd.

Wat zijn de gevolgen van de Wet DBA voor opdrachtgevers?

Voortaan zijn er bedrijfsrisico’s gemoeid bij het inhuren van zzp’ers. Want ook de opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor het naleven van de regels. Als bij controles blijkt dat deze niet worden nageleefd, kunnen er boetes en naheffingen volgen. Mogelijk zorgen de risico’s ervoor dat opdrachtgevers terughoudend worden met het inhuren van zzp’ers, en dat ze eerder kiezen voor een extra werknemer of een freelancer die via payrolling werkt.

Als een opdrachtgever wel voor een zzp’er kiest, dan neemt de administratieve last toe. Vanwege de risico’s is het namelijk van belang dat de modelovereenkomst goed wordt gelezen en begrepen. De samenwerking moet namelijk overeenkomen met de regels uit de overeenkomst.

Waarom is verloning een oplossing voor opdrachtgevers?

Opdrachtgevers willen natuurlijk zonder zorgen een zelfstandig professional inhuren. Maar soms is niet zeker of ze kunnen voldoen aan alle regels uit de modelovereenkomst. Dan kunnen ze er voor kiezen om de professional te verlonen via Tentoo. Met verloning lopen opdrachtgevers geen risico op naheffingen en boetes.

Bij het verlonen van medewerkers staat de freelancer op de loonlijst van Tentoo. Wij dragen de loonheffingen en sociale premies af. De freelancer kan verder wel als zelfstandige werken. Dus hij kan zelf bepalen voor wie hij werkt en tegen welk tarief.

De voordelen van verloning voor opdrachtgevers:

 • Geen risico op naheffingen en boetes;
 • De freelancer is net zo flexibel in te huren als een echte zzp’er;
 • Net als bij het inhuren van een echte zzp’er is er geen doorbetalingsplicht bij ziekte