Salarisadministratie-1

Arbeidsmarktstandpunten van politieke partijen

Waarop moet jij als ondernemer volgende week stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? RTL-Z en NBBU hebben de arbeidsmarktstandpunten van diverse partijen op een rij gezet. Je leest ze hier.

Gepubliceerd door: Tentoo
Geplaatst op 10 maart 2021
Leestijd

Nederland telt zo’n 65.000 mkb-bedrijven met tussen de 10 tot 250 medewerkers. Zij bieden werkgelegenheid aan bijna 2 miljoen Nederlanders. RTL-Z nam voor MKB-ondernemers de verkiezingsprogramma’s onder de loep van de partijen die momenteel gemiddeld op 10 zetels of meer staan.

Ziekte

Veel partijen pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten als het gaat om zieke werknemers. De VVD, CDA, D66 als de PvdA willen de loondoorbetaling bij ziekte verkorten; die termijn staat nu op 2 jaar.

De VVD wil dat kleine werkgevers (<25 werknemers) nog maar 1 jaar loon hoeven door te betalen. D66 en CDA willen dit voor het hele mkb. D66 en PvdA willen dat het risico van het tweede doorbetalingsjaar door alle ondernemers gezamenlijk wordt gedeeld.

Ontslag

De partijen laten zich minder diepgaand uit over het ontslagrecht. De PvdA en de PVV willen de bescherming voor werknemers van het huidige ontslagrecht behouden (al beperkt de PVV dat wel tot de duur van de coronacrisis). VVD en CDA willen het ontslagrecht en ontslagvergoedingen vereenvoudigen. De VVD wil de ontslagvergoeding bijvoorbeeld afschaffen als iemand na 1 jaar dienstverband afscheid neemt.

Belastingen

Veel partijen vinden verder dat de belasting op arbeid omlaag moet. Ook moet het belastingstelsel worden vereenvoudigd.

SP: hogere kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en lagere energierekening voor mkb’ers.

GroenLinks: wil extra CO2-belasting en een einde aan de fiscale voordelen van leaserijden.

VVD: wil een middenstandskorting om de werkgeverslasten in het mkb te verlagen. De energiebelasting voor het mkb moet omlaag, de werkkostenregeling moet worden verruimd.

VVD en CDA: extra belastingdienst-medewerkers, speciaal voor het mkb.

PVV: geen belastingverhogingen, wel verlaging van de energiebelasting.

D66: een eenvoudiger belastingstelsel, met een minimumtarief voor de winstbelasting.

Ondernemerschap

Alle partijen hebben hun eigen ideeën over ondernemerschap.

PvdA: Niet alleen de overheid, ook het mkb moet vooraan staan als schuldeiser bij bijvoorbeeld faillissementen. Vrouwen en mannen moeten gelijk worden betaald, uitgangspunt voor arbeidsovereenkomsten is een (vast) dienstverband. Vakbekwaamheidseisen voor bijvoorbeeld taxichauffeurs moeten worden vastgelegd in de wet. Een werkgever is verplicht om zijn werknemers bij te scholen en bij ontslag naar nieuw werk te begeleiden.

SP: Aanbestedingen van onder andere de overheid moeten ‘mkb-vriendelijk’ worden gemaakt, zodat deze partijen ook mee kunnen dingen. Mkb’ers die een pand huren, moeten daarvoor huurbescherming krijgen. Met een nieuw loonakkoord wil de partij de loonachterstand van werknemers wegwerken.

GroenLinks: Ook GroenLinks wil mkb-vriendelijke aanbestedingen van de overheid. Europese samenwerking in de grensregio’s moet makkelijker worden. Lokale ondernemers die deelnemen aan een energiecoöperatie, moeten goedkopere leningen krijgen. Pandhuurders moeten worden beschermd tegen forse huurstijgingen. Werkgevers moeten meer premie betalen bij tijdelijke contracten en meer ruimte krijgen voor vaste contracten. Alleen onafhankelijke vakbonden mogen een cao afsluiten met de werkgever; ondernemingsraden niet meer.

D66: Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten zich naar IJslands model certificeren voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Er moet een loonkostensubsidie komen voor ‘basisbanen’, voor mensen die geen regulier werk kunnen doen. De werkgeverspremies voor de laagste inkomens moeten omlaag.

CDA: De partij wil de wettelijke betalingstermijn aan het mkb halveren (van 60 naar 30 dagen). Kleine ondernemers moeten na de coronacrisis nog tijdelijk vrijstellingen krijgen. De belangen van het mkb als schuldeiser moeten beter worden behartigd. Vrouwelijk ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Een werkgever moet een bonus krijgen voor de eerste werknemer die hij of zij in vaste dienst neemt. Het CDA wil een minister van ondernemerschap instellen.

VVD: De overheid moet rekeningen aan ondernemers eerder betalen, vindt de VVD. Ondernemers die onverhoopt in de bijstand terechtkomen, moeten het eerste jaar gevrijwaard worden van de vermogenstoets. Ondernemers moeten meer zeggenschap krijgen over hun openingstijden, daarom wil de VVD de huidige Winkeltijdenwet moderniseren.

De VVD wil verduurzamingsregelingen voor ondernemers uitbreiden, zoals de Energie-investeringsaftrek en de Investeringssubsidie Duurzame Energie. De werkkostenregeling moet worden vereenvoudigt en verruimd, vindt de VVD.

Meer partijstandpunten

Lees meer over de partij standpunten op RTL-Z. Bekijk ook het overzicht wat de NBBU heeft samengesteld. Hierin staat op een rij hoe dertien partijen denken over de uitzendbranche, arbeidsmigrantenhuisvesting, zzp’ers, de commissie borstlap en een leven lang ontwikkelen.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.