Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020

27 november 2019

Nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020

En óf er iets verandert voor werkgevers in 2020! We hebben de belangrijkste wijzigingen voor en effecten op jou als werkgever op een rij gezet.

Adoptie- en extra geboorteverlof

Het kabinetsvoorstel luidt dat per 1 januari 2020 werknemers recht hebben op zes weken pleegzorg- en adoptieverlof, deze regeling is onderdeel van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Op dit moment duurt dit verlof nog maximaal vier weken. De WIEG regelt ook dat het geboorteverlof voor de partner per 1 juli 2020 kan worden aangevuld met vijf maal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Auto

De bijtelling voor elektrische auto's gaat wellicht veranderen. Het wetsontwerp moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Als het voorstel door de Eerste Kamer komt gaat de bijtelling voor elektrische auto's in 2020 omhoog van 4 naar 8%. Voor een normale personenauto zal dat circa 1.000 euro per jaar kunnen schelen.

Bedrijfsleven

Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven. Voor het MKB wordt per 2020 structureel 100 miljoen beschikbaar gesteld.

BTW (Europa)

In afwachting van de invoering van het nieuwe Europese BTW-stelsel zullen per 1 januari 2020 vier kortetermijnoplossingen ('quick-fixes') worden ingevoerd om de BTW-heffing bij de handel tussen de lidstaten te verbeteren.

BTW (Nederland)

Een werkgever hoeft per 1 januari 2020 geen btw-aangifte meer te doen. Voorwaarden zijn:

1. De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar 
2. Het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Per 1 januari 2020 krijgen circa 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland een nieuw BTW-identificatienummer van de Belastingdienst.

Detacheringsrichtlijn

Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Gedetacheerde werknemers hebben straks na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Uitzondering hierop zijn de regels voor ontslag en aanvullend pensioen.

Directeur grootaandeelhouder (DGA)

Met ingang van 2019 is fiscale korting bij afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB) niet meer toegestaan. 

Fiets

De forfaitaire bijtelling voor het privé gebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op 7% van de nieuwwaarde. Het percentage maakt deel uit van een vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. De regeling gaat in per 1 januari 2020.

Heffingskortingen

In 2019 komt de maximale algemene heffingskorting uit op € 2.477. In 2020 en 2021 zal de algemene heffingskorting weer worden verhoogd.

Kindregelingen

Meer ouders krijgen recht op een (hoger) kindgebonden budget. Om ouders met middeninkomens extra te ondersteunen wordt daarvoor per 2020 de inkomensgrens voor afbouw van het kindgebonden budget verhoogd met 16.500 euro. In december 2019 zal de Belastingdienst de eerste (aangepaste) voorschotten voor 2020 verstrekken.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.

Ondernemers

Een groot aantal aftrekposten (in 2019 nog 49%) wordt vanaf 2020 afgebouwd in vier jaarlijkse stapjes van 3%, tot in 2023 de aftrek nog slechts 37% bedraagt. De aftrek geldt onder meer de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en meewerkaftrek.

De kleineondernemersregeling wordt gemoderniseerd. Nu geldt de kleineondernemersregeling als een ondernemer in één jaar minder dan € 1.883 BTW moet betalen. De ondernemer krijgt vanaf 2020 belastingvermindering of hij betaalt geen BTW.

Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt op 1 januari 2020. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (CV). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daardoor makkelijker.

Ontslaggrond

Tezamen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van ontslaggronden.

Scholingskosten

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

Transitievergoeding

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een deel van de transitievergoeding terugvorderen bij het UWV. De terugvordering betreft het ontslag van werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een vergoeding hebben betaald, moeten vóór 1 oktober 2020 de compensatie hebben aangevraagd.

Werkgevers

Als gevolg van het aannemen van het pensioenakkoord, zullen de extra kosten vanaf 2020 mede worden gevonden in het afbouwen van het Lage-inkomensvoordeel.

Werkkostenregeling

 • Verhoging vrije ruime naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.
 • Verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.
 • De waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf wordt aangepast.
 • Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen of en hoeveel eindheffing WKR verschuldigd is.

Wet arbeidsmarkt in balans

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de premie van de Werkloosheidswet (WW) geregeld. De WAB treedt 1 januari 2020 in werking. De belangrijkste wijzigingen en effecten voor werkgevers lees je hier: Wet Arbeidsmarkt in Balans

ZZP

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast.

Bron: 16 november 2019, HR Kiosk

8,1

Klantbeoordeling Tentoo

Op basis van 1979 klantbeoordelingen van alle diensten van Tentoo


8,1 uit 10

 • “Jullie maken mijn werkleven makkelijker en leuker met de ondersteuning en jullie klantvriendelijkheid”.

  Kim Coppes
 • "Tentoo verzorgt voor ons de salarisadministratie. Onze mensen hebben elke maand netjes hun salaris, de loonstrookjes kloppen altijd en ik heb nergens omkijken naar. Tentoo is een professionele en efficiënte club."

  Henk Jan Beltman - CCO Tony’s Chocolonely
 • “Heel, heel veel dank. Wat Tentoo belooft, maakt het meer dan waar. Zuinig zijn (en trots) op al die goede medewerkers!”

  Marius Schalwijk
 • “Uitstekend team, werkt snel en accuraat en neemt ons een hoop hoofdpijn uit handen.”

  Gerard de Rooij – Van Verre
 • "Door de geweldige service die jullie verlenen heb ik rust! Dank jullie wel!"

  Maria Kapteijns - Actrice
 • “Ik ben zeer tevreden over het digitaal aanleveren van de uren, de uitbetaling van het loon en de herinnering als de uren nog niet zijn getekend door de opdrachtgever. Mijn dank hiervoor. Als ik dit in een cijfer uitdruk, is dit een dikke 10.”

  Els Slagter
 • "Payrolling van Tentoo is dé oplossing die zowel voor onze reisorganisatie als voor de reisbegeleiders perfect uitpakt. Wij kunnen nu langer op flexibele basis samenwerken. Payroll is ideaal voor de seizoensbranche!"

  Marieke Warnaar - HR Executive Koning Aap

Tentoo.nl maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer »