020 - 420 20 70

Regeerakkoord: wat kun je verwachten?

11 oktober 2017

Regeerakkoord: wat kun je verwachten?

Een modernere en eerlijkere arbeidsmarkt: dat is de ambitie van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In het regeerakkoord presenteerden de partijen in hoofdlijnen hoe ze tot deze arbeidsmarkt willen komen. Wat kun jij verwachten?

Laten we beginnen met payrolling. Het nieuwe kabinet geeft aan dat het vast werk minder vast wil maken en flexwerk minder flex. Wat gaat dit gaat betekenen voor payrolling? Daar is op dit moment nog niets zinnigs over te zeggen, want het is volledig afhankelijk van de concrete invulling van de plannen. Als duidelijk wordt dat op payrollgebied iets gaat veranderen, zorgen wij voor een adequate en tijdige informatievoorziening.

Hoewel veel plannen in het regeerakkoord nog moeten worden geconcretiseerd, is het wel mogelijk om de beoogde veranderingen voor zowel werkgevers als zelfstandig ondernemers alvast op een rij te zetten. Daaronder vind je reacties van marktpartijen.

Beoogde veranderingen voor werkgevers

Werkgeverschap moet aantrekkelijker worden door de risico’s van een arbeidsrelatie eerlijker te verdelen tussen werkgever en werknemer. Dat ziet het kabinet zo voor zich:

 • Het moet minder moeilijk worden om een medewerker te kunnen ontslaan.
 • Voor kleine werkgevers (tot 25 medewerkers) wordt de loondoorbetalingsperiode verkort van 2 naar 1 jaar.
 • De transitievergoeding gaat veranderen. Hij moet in principe voor elke werknemer gaan gelden, maar moet in iets minder gevallen verplicht worden. De hoogte van de vergoeding moet juist weer iets omhoog.
 • Werkgevers hoeven niet meer binnen 2 jaar een vast contract te geven (of de samenwerking te beëindigen); deze periode wordt verlengd naar 3 jaar.
 • Er komen meer mogelijkheden voor een langere proeftijd.
 • Minder verschillen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd.
 • Payrollwerknemers moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als vaste werknemers.

Reacties

“De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat maken ons land sterker. Positief is dat het kabinet inziet dat de 2 jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte en het rigide ontslagrecht grote belemmeringen zijn voor werkgevers om mensen aan te nemen. De combinatie van maatregelen op het gebied van ontslagrecht, de loondoorbetaling bij ziekte en flexibele arbeid moet meer ruimte geven aan werkgevers en ondernemers om mensen werk te bieden. We nemen graag de uitnodiging aan om met de vakbeweging en het kabinet samen te werken om de arbeidsmarktplannen verder te verbeteren.”

-   VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

“De vormgeving van payrolling gaat mogelijk veranderen. Hoe? En wat betekent dit? Payroll is een goed georganiseerde manier van flexibele arbeid. Het loon en de vergoeding van de payrollkracht is al gelijk aan het loon van de werknemer in dienst van de opdrachtgever. Bovendien hebben uitzend- en payrollkrachten van onze leden recht op pensioen. We willen in gesprek met het kabinet om de plannen uit te werken.”

-   NBBU, brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt.

“Het is positief dat payrolling kan blijven bestaan. We delen de wens om payrolling te reguleren, met name de oneigenlijke vormen van payrolling die bedoeld zijn om te concurreren op arbeidskosten. Payrolling is en blijft bedoeld om werkgevers te ontzorgen. Niets meer en niets minder. Wij gaan graag met het nieuwe kabinet en sociale partners om tafel voor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel.”

-   Jurriën Koops, directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche.

Beoogde veranderingen voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen en schijnzelfstandigheid moet effectiever worden bestreden. Het kabinet heeft de volgende plannen:

 • De Wet DBA wordt vervangen door een (online) opdrachtgeversverklaring die duidelijkheid gaat geven bij de inhuur van zelfstandig ondernemers.
 • Er komen nieuwe regels waardoor uit de duur en het tarief van de samenwerking is op te maken of sprake is van een arbeidsovereenkomst of van zzp-inhuur.
 • Afbouw van de fiscale zelfstandigenaftrek.
 • Uitgezocht wordt hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek kan krijgen in het Burgerlijk Wetboek om de positie van zelfstandig ondernemers te verstevigen en verhelderen.
 • Het verzekeringsaanbod voor zzp’ers moet worden verbeterd, zodat meer zelfstandige ondernemers zich kunnen en willen verzekeren.

Reacties

“Dit regeerakkoord krijgt van ons voorlopig een mager zesje. De beoogde opdrachtgeversverklaring staat in schril contrast met onze eis voor een vrije keuze tot ondernemer. Op deze manier creëert de overheid opnieuw een schuif op het aantal zelfstandigen en kan men bepaalde groepen uitsluiten als ondernemer. In het regeerakkoord staat dat men daarvoor indicatoren als tarief, de duur van het contract en de aard van de werkzaamheden wil gaan gebruiken. Dat riekt naar willekeur en heeft juridische haarkloverijen tot gevolg.”

-   Maarten Post, voorzitter van ZZP-Nederland, ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel.

“We zijn blij dat de Wet DBA wordt vervangen. Net als met de mogelijke komst en verankering in het Burgerlijk Wetboek van de ondernemersovereenkomst. Eén minimumtarief van 15 of 18 euro per uur moet de hele onderkant van de markt afbakenen. Boven dit tarief moet een opdrachtgeversverklaring opdrachtgevers op voorhand zekerheid bieden bij de inhuur van zzp’ers. Die zekerheid is met name voor onze leden een belangrijk punt. We hebben wel enige zorgen bij de webmodule die opdrachtgevers hiertoe moeten invullen. Hou hem compact, anders creëer je onwerkbare situaties.”

-   NBBU, brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt.

“Het kabinet maakt serieus werk van de positie van zelfstandig ondernemers. Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken of er een ondernemersovereenkomst kan komen in het Burgerlijk Wetboek. Een van de zaken waarvoor de ABU eerder dit jaar al een pleidooi hield. Of de nieuw te ontwikkelen ‘opdrachtgeversverklaring’ de vastgelopen zzp-markt gaat vlottrekken, moet nog blijken. De crux zit in de details. Deze bepalen immers hoe makkelijk het gaat worden om een zelfstandige in te huren.”

-   Jurriën Koops, directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche.

Download

Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (pdf)

8,1

Klantbeoordeling Tentoo

Op basis van 1979 klantbeoordelingen van alle diensten van Tentoo


8,1 uit 10

 • “Heel, heel veel dank. Wat Tentoo belooft, maakt het meer dan waar. Zuinig zijn (en trots) op al die goede medewerkers!”

  Marius Schalwijk
 • “Uitstekend team, werkt snel en accuraat en neemt ons een hoop hoofdpijn uit handen.”

  Gerard de Rooij – Van Verre
 • "Door de geweldige service die jullie verlenen heb ik rust! Dank jullie wel!"

  Maria Kapteijns - Actrice
 • “Jullie maken mijn werkleven makkelijker en leuker met de ondersteuning en jullie klantvriendelijkheid”.

  Kim Coppes
 • “Ik ben zeer tevreden over het digitaal aanleveren van de uren, de uitbetaling van het loon en de herinnering als de uren nog niet zijn getekend door de opdrachtgever. Mijn dank hiervoor. Als ik dit in een cijfer uitdruk, is dit een dikke 10.”

  Els Slagter
 • "Payrolling van Tentoo is dé oplossing die zowel voor onze reisorganisatie als voor de reisbegeleiders perfect uitpakt. Wij kunnen nu langer op flexibele basis samenwerken. Payroll is ideaal voor de seizoensbranche!"

  Marieke Warnaar - HR Executive Koning Aap
 • "Tentoo verzorgt voor ons de salarisadministratie. Onze mensen hebben elke maand netjes hun salaris, de loonstrookjes kloppen altijd en ik heb nergens omkijken naar. Tentoo is een professionele en efficiënte club."

  Henk Jan Beltman - CCO Tony’s Chocolonely

Tentoo.nl maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer »