Direct en blijvend aansturen op vertrek kan werkgever duur komen te staan! - Tentoo
Ontslag

Direct en blijvend aansturen op vertrek kan werkgever duur komen te staan!

Gepubliceerd door: Hendrikx Advocaten Juridisch partner van Tentoo
Geplaatst op 27 januari 2020
Leestijd

Als sprake is van verwijtbaar handelen van werkgever, kan de rechter naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding toekennen. Dossieropbouw is daarbij essentieel.

Bij ontslag is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar het nieuwe werk te vergemakkelijken. Daarnaast kan door de rechter een billijke vergoeding worden toegekend indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Onlangs heeft de kantonrechter een uitspraak gedaan waarin de werkgever afkeurenswaardig gedrag vertoonde waardoor een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan. Er werd een billijke vergoeding toegekend van maar liefst € 100.000.

In die zaak kaartte de werknemer na twee jaar dienstverband de werkdruk van hemzelf en het overige personeel aan bij de werkgever. Na een aantal gesprekken deed de werkgever binnen een maand een voorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Werknemer weigerde in te stemmen en meldde zich ziek. Vervolgens was er veelvuldig contact tussen de werknemer en de werkgever trachtten zij, nadat de werknemer weer arbeidsgeschikt was verklaard, het geschil op te lossen door middel van mediation. Dit leverde geen resultaat op waarna de werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een ernstig en duurzame verstoorde arbeidsverhouding.

Oordeel kantonrechter

De rechter overwoog dat de werkgever al sinds het begin onverminderd heeft aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hoewel de werknemer herhaaldelijk heeft aangegeven niet de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, heeft dit niet geleid tot gesprekken over werkhervatting of re-integratie. Ook de mediation heeft hierin geen verandering kunnen brengen. Hierdoor is bij werknemer een zekere mate van wantrouwen ontstaan richting de werkgever, zodat de arbeidsverhouding dusdanig is verstoord dat voortzetting geen optie meer is. De arbeidsovereenkomst is op verzoek van de werkgever beëindigd, zodat de wettelijke transitievergoeding is verschuldigd. Dat de verstoring van de arbeidsrelatie is veroorzaakt door de werkgever, maakt dit niet anders.

Billijke vergoeding

De vervolgvraag is of de werknemer recht heeft op een billijke vergoeding en dus of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Deze vraag werd bevestigend beantwoord. Hierbij is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever direct heeft aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zelfs op het moment dat er nog geen conflict was. Sterker nog, de werkgever heeft zelfs de toegang van de werknemer tot de systemen geblokkeerd en delen van het salaris zonder goede reden niet uitbetaald. De billijke vergoeding is vastgesteld op (maar liefst) € 100.000 bruto.

Tips voor de praktijk

Neem als werkgever eventuele zorgen van de werknemer over werkdruk of andere kwesties serieus en stuur niet direct en blijvend aan op een vertrek. Een dergelijk verwijtbaar handelen van de werkgever wordt bestraft met een (mogelijk) hoge billijke vergoeding. Het handelen staat niet in de weg aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst want onder de gegeven omstandigheden is ontbinding onvermijdelijk, maar ernstig verwijtbaar handelen wordt door de rechter wel bestraft. Hieruit blijkt maar weer dat dossieropbouw belangrijk is om aan te tonen dat er is gezocht naar een passende oplossing voordat er wordt aangestuurd op een exit!

Vragen?

Heb je als werkgever vragen over dossieropbouw? Neem dan contact op met onze juridische partner Hendrikx Advocaten via 0297-250018 of vanzijtveld@hendrikxadvocaten.nl. Vergeet niet te vermelden dat je via Tentoo werkt.

Hey werkgever! Nog meer weten?

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.