Werkvloer

‘Flexwerker wil niet beschermd worden’

Uitgebreid flexwerk-onderzoek geeft inzicht

Een minderheid van de flexwerkers (12%) ziet alleen maar nadelen aan flexibel werken. De meerderheid van de ondervraagde flexwerkers (53%) ziet de flexibiliteit van flexwerken als belangrijkste voordeel. Toch zijn zowel de WAB als de adviezen van de SER erop gericht de flexwerker zoveel mogelijk in bescherming te nemen. En de flexwerker zelf? Die wil lang niet altijd beschermd worden in de mate die de overheid voorstelt.

Gepubliceerd door: Tentoo
Geplaatst op 6 december 2021
Leestijd

Sparkey – HR-onderzoekslabel van Motivaction – deed onlangs uitgebreid onderzoek onder werkgevers, intermediairs én flexwerkers naar hun ervaringen en de toekomstverwachtingen van flexwerk. Dit gebeurde in opdracht van Brisker Group, het moederbedrijf van Tentoo.

De flexwerker bestaat niet

Het flexwerkonderzoek toont aan dat dé flexwerker niet bestaat en er dus ook geen uitspraken kunnen worden gedaan over wat dé flexwerker wil. Het spectrum van de flexwerker gaat van de zelfredzame flexibele kracht die heel bewust kiest voor een bestaan met flexibel werk, tot de flexwerker die tegen wil en dank op flexibele basis werkt en alles daar tussenin. Ook intermediairs onderschrijven de behoefte aan flexibiliteit van flexkrachten: “We zijn zo opgegroeid met het idee dat vast beter is dan flex, maar ik ben het daar niet mee eens. Onze flexwerkers kiezen heel bewust voor flexwerk”, aldus een van de intermediairs die meewerkte aan het onderzoek.

Drie soorten flexwerkers

Op basis van het onderzoek onderscheidt en beschrijft het onderzoek drie zeer uiteenlopende typen flexwerkers:

  1. de zelfredzamen;
  2. de zekerheidszoekers;
  3. en de pragmatici.

Voor werkgevers is het vooral nu heel belangrijk om te beseffen wat voor type flexwerker zij in huis hebben. Door in te spelen op hun behoeften kunnen werkgevers gericht in investeren in flexwerkers, zodat zij hen kunnen boeien en binden. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste flexwerkers werkzaam zijn in de sectoren zorg & welzijn en zakelijke dienstverlening. Met als bijkomend verschil dat de zelfredzamen ook actief zijn in het onderwijs, zekerheidszoekers in de industrie en pragmatici in transport & logistiek.

Weinig flexwerkers zien alleen nadelen

Voor werkgevers en intermediairs is het van belang om te weten met welk type flexwerker ze te maken hebben. Door rekening te houden met – of nog beter: in te spelen op – de behoeften van flexwerkers, hebben zij een prettige ‘flex employee experience’ en komen ze graag bij de organisatie terug – een absolute must in de huidige krappe markt. De meerderheid (56 procent) van de werkgevers in het onderzoek geeft aan zich medeverantwoordelijk te voelen voor de ontwikkeling van flexwerkers en doet moeite om hen te betrekken bij de organisatie.

Ook de overheid doet er verstandig aan beleid te maken dat bijdraagt aan de situatie van de verschillende soorten flexwerkers, want niet iedere flexwerker wil beschermd worden. Slechts 12 procent van de flexwerkers ziet alleen maar nadelen aan het werken op flexibele basis. De meerderheid (53 procent) geniet juist van de vrijheid en flexibiliteit van het flexwerken.

Flexschil essentieel voor gezonde bedrijfsvoering

Terwijl de overheid flexwerk probeert te beperken, zien werkgevers juist veel toekomst in flexwerk. Ruim een kwart van de ondervraagde werkgevers voorziet de komende 3 jaar een groei van de flexibele schil. Voor bijna de helft van de organisaties (48 procent) is de flexibele schil van (groot) belang voor de bedrijfsvoering. Flexibel werk helpt ze bij een gezonde bedrijfsvoering, organisatiegroei en het bijbenen van de markt. Daarbij zetten ze het vaakst zzp’ers in (30 procent), gevolgd door uitzendkrachten (23 procent) en medewerkers met nulurencontracten (15 procent).

WAB heeft géén impact op flexinhuur

Werd de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met veel bombarie aangekondigd, in de praktijk heeft de wet weinig effect op de inhuur van flex. Ruim driekwart (44 procent) van de werkgevers weet niet precies wat de WAB inhoudt of is er helemaal niet mee bekend (37 procent). Zij staan dan ook neutraal tegenover de wet (60 procent), maar vinden wel dat de overheid zich te veel bemoeit met flexibel werk in organisaties (38 procent). Zij geven aan dat het overheidsbeleid rond flexibel werk zorgt voor veel onzekerheid in hun organisatie (32 procent). Intermediairs zien dat de WAB in het begin wel effect heeft gehad, maar daarna is de paniek weggeëbd. “De WAB heeft flexwerken duurder gemaakt. In het begin zijn sommige klanten daarom wel gestopt. De werknemer wordt beter beschermd, maar de werkgever is duurder uit”, aldus een intermediair uit het onderzoek. Werkgevers en intermediairs zijn dan ook van mening dat de overheid zich op de verkeerde manier bemoeit met de flexbranche. Er wordt altijd gesproken van de grote kloof tussen flex en vast, maar de kloof tussen overheid en realiteit is nóg groter. Daarbij is het steeds aanpassen van de wet uiteindelijk vaak nog het meest nadelig voor de flexwerkers.

Helder inzicht in rol flexwerk

Alle resultaten van het flexwerk-onderzoek zijn verzameld in een online rapport. Dit geeft een  helder inzicht in de onmiskenbare rol van flexibel werk anno 2021 in Nederland. Scroll zelf door de belangrijkste conclusies.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.