Offering hug-2

Kan het niet respecteren van coronamaatregelen op de werkvloer leiden tot ontslag?

Gepubliceerd door: Hendrikx Advocaten Juridisch partner van Tentoo
Geplaatst op 30 september 2020
Leestijd

Een werknemer geeft zijn collega een ongewenste omhelzing en roept vervolgens: “Ik heb corona en nu heb ik jou besmet”. De omhelzende werknemer wordt op staande voet ontslagen. Maar is dit gedrag een dringende reden voor ontslag?

De feiten

Op 11 mei 2020 bezoekt een collega het filiaal waar de werknemer werkt. Terwijl de collega staat te wachten bij de receptie loopt de werknemer naar hem toe om hem te begroeten door een hand te geven. De collega wendt zich afwerend af waarop de werknemer zijn collega met beide armen bij zijn schouders vastpakt en hem omhelst. Naar verluidt roept de werknemer vervolgens “ik heb corona en nu heb ik jou besmet!”. De werknemer is meteen die middag geschorst. De volgende dag wordt hij op staande voet ontslagen omdat hij zichzelf en zijn collega blootstelde aan ernstig gevaar. Uit een later afgenomen coronatest blijkt dat beide werknemers niet besmet zijn met het virus. Gedurende het dienstverband had de werknemer al diverse officiële waarschuwingen gehad voor het in strijd handelen met de arbeidsvoorschriften.

Het verzoek

De werknemer geeft bij de kantonrechter toe dat de manier waarop hij zijn collega begroette niet correct was en dat hij de 1,5 meterregel niet in acht heeft genomen. Hij begroette zijn collega op deze manier uit enthousiasme, maar had dit niet zo moeten doen. De werknemer heeft volgens hem nooit gezegd “ik heb corona en nu heb ik jou besmet”. Hij zou alleen hebben gezegd “wat denk je, dat ik corona heb, dat ik je heb besmet?”. Hij zou zijn collega nooit hebben bedreigd of mishandeld. De werknemer verzoekt de rechtbank daarom het ontslag te vernietigen.

Het verweer

Volgens de werkgever heeft de werknemer zichzelf en zijn collega’s blootgesteld aan ernstig gevaar door de coronamaatregelen niet in acht te nemen, ondanks de verbale en non-verbale waarschuwing van zijn collega. Het handelen van de werknemer is volgens de werkgever zelfs een bedreiging en/of een poging tot (zware) mishandeling. Bovendien heeft de werknemer als leidinggevende een voorbeeldfunctie. De werkgever verzoekt de rechtbank het ontslag op staande voet in stand te houden en anders de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

De uitspraak

De rechtbank oordeelt dat de werknemer buitengewoon onhandig en onverstandig heeft gehandeld door zijn collega zo om de nek te vliegen. Uit het gedrag van de collega had de werknemer moeten afleiden dat zijn collega van de aanrakingen niet gediend was en dat hij zich hiermee onverantwoordelijk gedroeg. Toch is de rechtbank van mening dat de werknemer geen kwade bedoelingen had en zijn handelen geen gevolgen had voor de gezondheid van zijn collega. Uit de camerabeelden is gebleken dat de andere collega’s zich ook niet aan de 1,5 meter afstand hielden en dat er tijdens het incident op 11 mei 2020 een lacherige sfeer hing. Dit leidt ertoe dat de rechter oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Echter, de kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden indien er een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Gedurende het dienstverband heeft de werknemer diverse officiële waarschuwingen gehad wegens het in strijd handelen met de geldende arbeidsvoorschriften. Het zich niet houden aan de 1,5 meter maatregel is in feite ook een schending van de geldende arbeidsvoorschriften. Het is daarom volgens de kantonrechter begrijpelijk dat de werkgever het vertrouwen in de werknemer heeft verloren. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat er van de werkgever niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren.

Dossiervorming

Als werkgever loont het om alle voorgevallen incidenten met de werknemer afzonderlijk vast te leggen. Later kunnen alle incidenten tezamen ervoor zorgen dat je kunt aantonen dat het vertrouwen ontbreekt en de arbeidsrelatie is verstoord. Uit bovenstaande uitspraak blijkt maar weer dat ook een relatief “licht” vergrijp de ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan rechtvaardigen.

Contact

Vragen over dossiervorming of ontslag op staande voet? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Tentoo. Je kunt ook direct een kosteloos en vrijblijvend gesprek aanvragen met een van de arbeidsrechtspecialisten van Hendrikx Advocaten via telefoonnummer 0297 – 25 00 18 of e-mailadres info@hendrikxadvocaten.nl.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.