annie-spratt-608001-unsplash

Let op: stageovereenkomst is soms onbedoeld een arbeidsovereenkomst!

Gepubliceerd door: Hendrikx Advocaten Juridisch partner van Tentoo
Geplaatst op 23 augustus 2019
Leestijd

Werk je met stagiair(e)s of ben je van plan een stageovereenkomst aan te bieden? Let dan goed op dat je niet onbedoeld een arbeidsovereenkomst aangaat. Hendrikx Advocaten vertelt je er alles over in dit artikel.

Kenmerken van een stageovereenkomst

Een stageovereenkomst (ook wel praktijkovereenkomst genoemd) heeft meerdere kenmerken:

  • Leerdoel: de werkzaamheden die verricht worden zijn in de eerste plaats bedoeld om kennis en ervaring op te doen/uit te breiden. De werkzaamheden bevinden zich tevens in het kader van de opleiding die de stagiaire volgt;
  • De stagiaire ontvangt een onkostenvergoeding (vaak lager dan een regulier salaris);
  • De duur van het de stage is afgesproken;
  • De stagiaire heeft een mentor/stagebegeleider die haar of hem begeleidt.

Verschil tussen stage- en arbeidsovereenkomst

In de praktijk ontstaat soms discussie of een aangegane stageovereenkomst niet feitelijk een arbeidsovereenkomst is. Toch is er wel degelijk verschil. Bij een arbeidsovereenkomst is het primaire doel van de werkzaamheden dat deze ten gunste van de werkgever komen, terwijl bij stagewerkzaamheden het opdoen van ervaring van de stagiair(e) voorop staat, ook indien de werkgever hier minder bij gebaat is.

Daarnaast bestaat bij een arbeidsovereenkomst een duidelijke gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer, daar waar bij een stageovereenkomst de verhouding tussen de werkgever en de stagiair een meer begeleidend karakter heeft.

Voordelen van arbeidsovereenkomst (voor stagiair(e)s)

Voor een stagiair(e) heeft het bestaan van een arbeidsovereenkomst meerdere voordelen. Niet alleen kan een arbeidsovereenkomst niet zomaar door een werkgever worden beëindigd. Ook geeft het bestaan van een arbeidsovereenkomst recht op het wettelijk minimumloon, vakantiegeld en loondoorbetaling bij ziekte.

Recente uitspraak Gerechtshof

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam volgt dat het belangrijk is om duidelijk vast te leggen dat het om een stageovereenkomst gaat. Een stagiair die, nadat hij eerst een arbeidsovereenkomst had gehad, aansluitend bij hetzelfde bedrijf een stageovereenkomst sloot, beriep zich erop dat zijn stageovereenkomst feitelijk ook een arbeidsovereenkomst was. Het Hof ging hier niet in mee, omdat uit de stageovereenkomst duidelijk bleek dat deze was aangegaan met het oog op de beroepspraktijkvorming en de voor de beroepsopleiding geldende onderwijs- en vormingsdoelen. Bovendien was de stageovereenkomst mede ondertekend door de school van de stagiair en was deze door het bedrijf waar de stagiair stage liep pas na overleg met de school opgezegd.

Leerdoel staat voorop

Hoewel met het maken van duidelijke (schriftelijke) afspraken van groot belang is, biedt het feit dat op papier is overeengekomen dat sprake is van een stageovereenkomst nog geen garanties. Ook bij de feitelijke uitvoering van de stage is van belang dat het leerdoel van de stagiair(e) vooropstaat. Wat op papier is overeengekomen zegt niet alles!

Vragen over stageovereenkomsten?

Werk je als werkgever al met stagiair(e)s of ben je van plan een stageovereenkomst aan te bieden? En wil je voorkomen dat je onbedoeld een arbeidsovereenkomst aangaat? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Tentoo óf direct met onze juridische partner Hendrikx Advocaten via 0297-250018 of vandenbrink@hendrikxadvocaten.nl (vergeet niet te vermelden dat je via Tentoo werkt).

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.