Loonkloof-header

Loonkloof top en werkvloer iets verkleind

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers is in 2020 iets geslonken. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 5,9 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven.

Gepubliceerd door: Tentoo
Geplaatst op 3 mei 2021
Leestijd

Dat blijkt uit de publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers’ van het CBS op basis van cijfers van de duizend grootste bedrijven in Nederland. De loonkloof liep van 2010 tot 2017 op van 5,5 naar 6,1. Daarna zakte het 5,9 in 2020. De vijfduizend topverdieners bij duizend grootste bedrijven van ons land verdienden vorig jaar gemiddeld 259.000 euro. De doorsnee medewerker iets minder dan 44.000 euro.

Loonkloof het grootst in de handel, kleinst in onderwijs en zorg

De loonkloof is het grootst in de bedrijfstak handel: de top verdient hier gemiddeld 11,2 keer zoveel als de gewone werknemers bij hetzelfde bedrijf. Ook in de bedrijfstak informatie en communicatie is het verschil relatief groot. Tot en met 2016 was de loonkloof het hoogst in de financiële dienstverlening. In deze bedrijfstak is de loonkloof nu gedaald naar 9,3 (t.o.v. 15,7 in 2010).

De loonkloof is het kleinst in het onderwijs en de zorg. Voor de publieke en semipublieke instellingen geldt de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van de beloning.

Laag loon gewone werknemer

Bij sommige bedrijven met grote loonverschillen geldt niet zozeer dat de top veel verdient, maar dat het loon van de gewone werknemers laag uitpakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er relatief veel jongeren werken, zoals in de horeca en de handel. De loonkloof bij het openbaar bestuur is sterk beïnvloed door een aantal Veiligheidsregio’s. Zonder deze bedrijven zou de gemiddelde loonkloof in het openbaar bestuur niet 5,3 maar 2,6 bedragen.

Loonkloof per bedrijf

Bij honderd van de duizend bedrijven verdient de top meer dan tien keer zoveel als de doorsnee werknemers. Dit zijn vooral particuliere bedrijven. Bij overheidsinstellingen is de loonkloof het vaakst een factor 2, bij gesubsidieerde instellingen een factor 3 of 4.

Steeds meer vrouwen in de top

Bovenaan de loonlijst zijn mannen in de meerderheid. Een kwart van de topverdieners bij de duizend grootste bedrijven in 2020 was een vrouw (26 procent). In 2010 was dat nog 17 procent. Het aandeel vrouwen bij de topverdieners is in lijn met het aandeel vrouwen onder voltijders: 24 procent van alle voltijdbanen van werknemers is in handen van vrouwen. Het overgrote deel van de topverdieners werkt voltijd.

Bij 163 van de duizend grootste bedrijven in Nederland zijn de vijf topverdieners in meerderheid vrouw. Deze bedrijven zijn vooral te vinden in de zorg. Bij drie grote bedrijven bestaat de top uitsluitend uit vrouwen.

Bij 313 van de duizend grootste bedrijven bestaat de top vijf van topverdieners uitsluitend uit mannen; in 2010 was nog bij bijna de helft van de grote bedrijven de top volledig mannelijk (474 bedrijven). Het afgelopen decennium is de verhouding tussen mannen en vrouwen dus aanzienlijk veranderd.

Salaris hoger dan een ton

Als niet alleen naar de grootste duizend bedrijven wordt gekeken, maar naar alle bedrijven in Nederland, blijkt dat in 2020 gemiddeld 252 duizend werknemers voor minstens 100 duizend euro per jaar op de loonlijst stonden. Dat is 3 procent van alle banen van werknemers. In 2010 ging het nog om 133 duizend werknemers.

Het aandeel werknemers met een loon van 100 duizend euro of meer is het hoogst in de delfstoffenwinning en de financiële dienstverlening. In de delfstoffenwinning verdient een kwart van de werknemers minstens een ton per jaar. In de financiële dienstverlening is dat 1 op de 8. De bedrijfstak met relatief het kleinste aantal topverdieners onder de werknemers is de horeca: 0,3 procent verdient daar een ton of meer.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.