Miljoenennota en rijksbegroting 2022 - Tentoo
Den Haag-header

Miljoenennota en rijksbegroting 2022

Voorschot op belangrijkste wijzigingen

Wat zijn de plannen van het demissionaire kabinet voor 2022? Traditiegetrouw werd dit op Prinsjesdag in Den Haag gepresenteerd in de Miljoenennota. Tentoo pikt er een aantal – voorlopige – maatregelen uit die te maken hebben met werk en inkomen.

Gepubliceerd door: Tentoo
Geplaatst op 22 september 2021
Leestijd

Wat gaat er veranderen?

We kijken terug op een sobere Prinsjesdag; geen rijtoer en geen balkonscène. En de Miljoenennota, was die al even sober? Gemiddeld gaan ‘we’ er komend jaar een klein beetje op vooruit. Naar verwachting stijgt de koopkracht gemiddeld met 0,1% stijgen. Zeker weten doen we het niet, want over een deel van de belastingplannen moet nog worden gestemd. Wat gaat er veranderen? We nemen vast een voorschot op de belangrijkste wijzigingen rond werk en inkomen.

Vrije ruimte WKR

Het kabinet legt in het Belastingplan 2022 de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) definitief vast voor het jaar 2021. De vrije ruimte stijgt van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verruiming stond in het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2022 is opgenomen. De Tweede en Eerste Kamer moeten hiermee dus nog instemmen. Voor 2022 zijn er geen aanpassingen voorgesteld en geldt dus weer 1,7%.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De 128-dagenregeling die werkgevers kunnen toepassen voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt in het Belastingplan 2022 aangepast. Deze geldt voortaan pro rata. Het kabinet stelt voor om de 128-dagenregeling pro rata toe te gaan passen als structureel (gedeeltelijk) wordt thuisgewerkt. De bestaande regeling waarbij een werknemer tenminste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, wordt aangepast vanwege de introductie van de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding. Werkgevers mogen werknemers voor elke volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag een onbelaste vergoeding geven van € 2.

STAP-budget

Het demissionair kabinet introduceert een subsidieregeling om mensen te stimuleren zich blijvend te ontwikkelen: Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tot 2027 ruim € 900 miljoen vrijgemaakt voor de regeling. Het STAP-budget is een uitgavenregeling ter vervanging van de fiscale aftrek scholinguitgaven. Naar verwachting start de regeling 1 maart 2022.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2022 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,70%. Ook is de verwachte werknemersbijdrage ZVW voor 2022 bekend. Voor sommige werknemers hoeft de werkgever geen werkgeversheffing te betalen, zoals voor ex-werknemers, pseudo-werknemers en directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De werknemer draait in dat geval zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Ook deze werknemersbijdrage daalt per 2022 en gaat van 5,75% naar 5,45% van het brutoloon. Net als voor de werkgeversheffing geldt ook voor de werknemersbijdrage het maximumbijdrageloon.

Heffingskorting

De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog, zo blijkt uit het Belastingplan 2022 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2022 uit op € 2.874. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting.

Sociale premies en WW-premies

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een werknemer meer dan 30% heeft overgewerkt. Ook de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2022 zijn bekend. Het blijkt dat de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) stijgt, maar de Awf-premie daalt. Ook geldt straks een gedifferentieerde Aof-premie. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.

Hey werkgever! Nog meer weten?

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.