Tentoo betreurt eenzijdig handelen van Arbeidsinspectie - Tentoo
Anonymous,Crowd,Of,People,Walking,On,A,Busy,New,York

Tentoo betreurt eenzijdig handelen van Arbeidsinspectie

Gepubliceerd door: Tentoo
Geplaatst op 17 juni 2022
Leestijd

Over Tentoo

Tentoo voorziet op een eenvoudige en transparante manier in de behoeftes van onder meer opdrachtgevers, freelancers en andere uitzendkrachten. Met een gevarieerd aanbod biedt Tentoo mogelijkheden waarmee:

  • ZZP’ers/freelancers onder het sociale vangnet worden gebracht met daarbij een correcte inhouding en afdracht van belastingen en premies;
  • Opdrachtgevers in staat worden gesteld om de vraag naar flexibele arbeid in te vullen.

Ten tijde van de coronacrisis is maar al te goed gebleken hoe belangrijk het is om als freelancer of ZZP’er toch een mate van zekerheid te hebben wanneer de economie en de arbeidsmarkt op z’n kop staat. Tentoo is een grote en professionele organisatie die jaarlijks de verloning voor 15.000 verschillende flexkrachten verzorgt. Tentoo wordt halfjaarlijks gecontroleerd door de NEN-inspectie en doorstaat die controle al geruime tijd keer op keer met vlag en wimpel.

Onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie

Sinds december 2018 heeft Tentoo een verschil van inzicht met de FNV over de positie van werkenden voor de regionale omroepen en de bijbehorende beloning. De FNV stelt dat sprake zou zijn van

  • Dat de werkenden onder andere vaste contracten zijn misgelopen;
  • Dat de werkenden niet correct zijn beloond.

In het verlengde van deze discussie heeft de FNV hiervan melding gedaan bij de Arbeidsinspectie met het verzoek de dienstverleningen van Tentoo te onderzoeken bij omroep Brabant en RTV Oost in de periode 1 januari 2020 t/m 31 maart 2020. De Arbeidsinspectie heeft in totaal 3 rapporten opgesteld.

Primaire bezwaren Tentoo

Na het inzien van de concept-rapporten heeft Tentoo de conclusie getrokken dat zij zich niet kan vinden in de opzet, uitvoering en de uitkomsten van het onderzoek. Tentoo stelt zich op het standpunt in dat zij correct, volgens de geldende afspraken en binnen de kaders van de wet- en regelgeving gehandeld heeft.

Onze bezwaren zijn de volgende:

  • Tentoo is niet voldoende betrokken en niet voldoende gehoord door de Arbeidsinspectie terwijl Tentoo überhaupt niet is betrokken bij het onderzoek/horen van de betrokken uitvoerders waardoor een belangrijke mate van professionele expertise en kennis in de rapporten ontbreekt. Tentoo heeft de Arbeidsinspectie meermaals verzocht om betrokken te worden bij het onderzoek op basis van hoor en wederhoor maar onze verzoeken werden telkens niet ingewilligd;
  • Als er al sprake zou zijn van afwijkingen gaat dit letterlijk om centen, waardoor het buitenproportioneel, onevenredig en in strijd met de wet zou zijn om Tentoo aan te merken als ‘niet-nalever’ van de Waadi;
  • De kwalificatie van een arbeidsrelatie is voorbehouden aan de burgerlijke rechter. De Arbeidsinspectie is hier niet toe bevoegd en zoals blijkt hiertoe ook niet geëquipeerd: hun onderzoek is te beperkt, te eenzijdig en te willekeurig.

Onze werkwijze

Bij Tentoo staat zelfregulering, correcte behandeling van medewerkers en transparantie hoog in het vaandel. Wij nemen dan ook elke aantijging of opmerking serieus en kijken daarbij als eerste naar onszelf. Tentoo heeft er geen enkel financieel belang bij om haar medewerkers niet correct conform de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en de inlenersbeloning te verlonen. Wanneer inderdaad blijkt dat, na beoordeling per individueel geval, er sprake is van onjuistheden van onze kant, dan staan wij vooraan om dit samen met de betrokkenen op te lossen. Iedereen heeft recht op datgene wat hen toekomt, ongeacht de grootte van het bedrag. Eventuele nalatigheden en/of onjuistheden dienen echter middels een gedegen en volwaardig onderzoek met weging van alle omstandigheden van het geval te worden vastgesteld. Zoals eerder aangegeven is Tentoo van mening dat dit in het onderzoeksrapport van de Arbeidsinspectie niet het geval is.

Binnen deze casus die de Arbeidsinspectie heeft onderzocht kijken wij graag samen met ieder die meent niet juist te zijn verloond hoe we tot een oplossing kunnen komen. Tentoo zegt toe dit dan per geval snel, professioneel en serieus op te pakken en uit te voeren. Tentoo pakt daarnaast graag de handschoen op om het gesprek aan te gaan met alle (sociale) partners met als doel duidelijke kaders op te stellen en meer helderheid te geven rondom dit soort dienstverlening. Uiteindelijk zal iedere partij hiermee geholpen zal zijn: iedere werkende de positie en beloning geven waar de werkende recht op heeft of wilt hebben.

Mogelijk ook interessant voor jou: