Verdeling uurloon

Verdeling uurloon verschilt enorm per bedrijfstak

Het verschil tussen het laagste en hoogste uurloon, verschilt enorm per bedrijfstak. Dit blijkt uit het rapport ‘Lonen en loonkosten’ van het CBS. In de handel is het verschil het grootst.

Het gemiddelde bruto-uurloon van werknemers bedroeg 23,14 euro in 2019. Dit is het meest recente jaar waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn. Het gemiddelde uurloon is tussen 2006 en 2019 met 26 procent toegenomen.

Hoeveelheid uren tegen bepaald loon

Het gemiddelde van 23,14 euro geldt voor het totaal van de arbeidsuren. Je kunt ook kijken naar de hoeveelheid uren die tegen een bepaald uurloon zijn betaald. Dit laat zien dat 10 procent van de arbeidsuren van werknemers werd betaald voor 11,58 euro of minder. En in 10 procent van de werknemersbanen werd 37,42 euro of meer verdiend.

Spreiding tussen lonen is gegroeid

De spreiding tussen die lagere en hogere lonen is tussen 2006 en 2019 steeds groter geworden. Daarbij lijken de hogere uurlonen er relatief iets meer op vooruit te zijn gegaan dan de lagere.

Dit betekent niet direct dat de hogere uurlonen meer zijn verhoogd dan de lagere. De verdeling van de lonen wordt ook beïnvloed door veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Als er meer mensen met relatief lage uurlonen en meer mensen met relatief hoge uurlonen bij komen, groeit ook het verschil tussen de hoogste en laagste lonen.

Verschillen per bedrijfstak

De verdeling van uurlonen verschilt per bedrijfstak, omdat de arbeidsmarkt er per bedrijfstak anders uitziet. Het gaat dan om de kenmerken van de werknemerspopulatie, zoals leeftijd en opleiding. Maar ook zaken als beroepsniveau en soort arbeidscontract spelen mee.

De verschillen tussen de hoge en de lage uurlonen waren in 2019 het grootst in de bedrijfstak handel en het kleinst in de zorg. De horeca is de bedrijfstak met het laagste gemiddelde uurloon. De loonverdeling ziet er in deze bedrijfstak anders uit dan in bedrijfstakken waar hogere lonen worden verdiend. In de horeca wordt 90 procent van de arbeidsuren van werknemers betaald tegen minder dan 20 euro per uur, in de financiële dienstverlening geldt dat voor slechts 18 procent van de arbeidsuren.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.