Het oproepcontract - Tentoo
A Young Female Barista Making Coffee

Het oproepcontract

Alles wat je moet weten over 0 uren contracten

Een oproepcontract, oftewel een 0-urencontract, is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. Maar wat houdt een nulurencontract in voor de werkgever? Voor de werkgever betekent dit dat de werknemer flexibel door de werkgever is op te roepen. De werkgever betaalt bij het oproepcontract alleen loon over daadwerkelijk gewerkte uren. 

Wat is een oproepcontract?

Een oproepcontract is een nul contract waarin geen werkuren zijn opgenomen. De werkgever kan de werknemer flexibel oproepen. Dit wordt ook wel een nulurencontract genoemd. Maar wat is de betekenis van een nulurencontract of oproepcontract? En mag je als werknemer nog een nulurencontract krijgen? Het oproepcontract gaat uit van het principe ‘geen werk is geen loon’. Deze afspraak moet contractueel zijn vastgelegd in de oproepovereenkomst en is gebonden aan regels en beperkingen. Na 1 jaar krijgt de werknemer recht op een vast aantal werkuren (het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden). Je mag dus een nulurencontract krijgen voor maximaal een jaar.

Kenmerken payroll 0 uren contract

 • Geen werk, geen loon
 • Medewerker oproepen wanneer nodig
 • 12 maanden lang geen verplichtingen
 • Inzet oproepcontract kan afwijken per cao
 • Minder flexibiliteit dan bij verloning
Meer over verlonen

Het grote voordeel van het oproepcontract voor werkgevers

Werkgevers kunnen medewerkers met een oproepcontract maximaal flexibel inzetten. De werkgever roept de werknemer op wanneer hij of zij het nodig acht. Met name in de horeca en de recreatiebranche wordt veelvuldig van het oproepcontract gebruikgemaakt. Ondernemers in deze branches zijn sterk afhankelijk van het weer. Denk maar eens aan een ijssalon met een groot terras. Als het lekker weer is kan de ondernemer elke werknemer goed gebruiken. Als het regent hebben maar weinig mensen zin in ijs en hoeft niet elke werknemer opgeroepen te worden. Dankzij het oproepcontract kan de ondernemer in veel gevallen onnodige loonkosten voorkomen.

A Young Female Barista Making Coffee
Ik heb een 0 uren contract; wat houdt 0 uren contract in? En wat zijn mijn 0-uren contract rechten en plichten?

De 8 plichten van werkgevers bij het oproepcontract

Werknemers met een oproepcontract hebben minder inkomenszekerheid. Ze zijn afhankelijk van de keuze van de werkgever of ze wel of niet kunnen werken. Om de werknemers enigszins te beschermen, hebben werkgevers een aantal plichten ten aanzien van werknemers met een oproepcontract. Zo kunnen werknemers ondanks dat ze geen vast contract hebben, toch profiteren van een aantal voordelen. De rechten bij 0 uren contract zijn als volgt:

 1. Bij iedere oproep heeft de werknemer recht op minimaal drie uur loon.
 2. De oproeptermijn voor medewerkers met een oproepcontract is 4 dagen. Als de werkgever een medewerker later dan 4 dagen voor het ingeplande werk afzegt, heeft de werknemer recht op loon voor de uren waarvoor hij was ingepland. In de cao kan een uitzondering op deze termijn zijn opgenomen. In de horeca is het bijvoorbeeld mogelijkheid om de termijn te verkorten tot 24 uur.
 3. De werkgever is verplicht een werknemer met een oproepcontract op te roepen als er werk ontstaat waar degene geschikt voor is. Het is bijvoorbeeld niet geoorloofd om een uitzendkracht in te zetten.
 4. De werkgever draagt werkgeverslasten af over de gewerkte uren. Zo geniet de werknemer met een oproepcontract sociale bescherming.
 5. Is een werknemer met een oproepcontract ziek? Dan moet de werkgever de ingeplande uren uitbetalen.
 6. Werknemers met een oproepcontract hebben recht op vakantiegeld.
 7. Werkgevers kunnen niet een oproepcontract opzeggen door de werknemer niet meer op te roepen. Een tijdelijk oproepcontract eindigt op de afgesproken einddatum. Bij een nulurencontract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.
 8. Een werknemer met een oproepcontract kan na 12 maanden een vast aantal uren claimen. Dit betreft een urencontract met het gemiddeld aantal uur dat de medewerker gedurende de eerste 12 maanden heeft gewerkt.
Nulurencontract rechten en plichten, opzeggen oproepcontract, 0-urencontract verplicht werken, oproepcontract en ziekte

Wat zegt de wet over oproepcontracten?

Hoelang een nulurencontract mag duren? Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) mag in de eerste 12 maanden van een oproepcontract van het principe ‘geen werk is geen loon’ worden uitgegaan. Na deze 12 maanden kan de werknemer een vast aantal uren claimen, waarover de werkgever een doorbetalingsverplichting heeft. Het urenaantal komt overeen met het gemiddeld aantal gewerkte uren van de voorafgaande 12 maanden. Ook als de werknemer niet wordt opgeroepen of ziek is, moet de werkgever doorbetalen.

Als werkgever moet je uiterlijk in de 13e maand van het 0-urencontract een aanbod doen met een vaste urenomvang gebaseerd op het gemiddelde van de eerste 12 maanden, anders heeft de medewerker daar vanaf de 14e maand automatisch recht op.

Horeca-header

Verloning, hét alternatief voor oproepcontracten

Werkgevers die medewerkers verlonen Tentoo profiteren bovenop de gemakken van het oproepcontract of payroll 0-urencontract van de volgende voordelen:

 • Geen doorbetalingsplicht bij ziekte
 • Geen omkijken naar salarisadministratie
 • Loonkosten worden voorgefinancierd
 • Meer flexibiliteit: je kunt medewerkers langer op flexibele basis inzetten

Benieuwd wat het verschil tussen een oproepcontract en verloning in jouw geval betekent? Of wat de voor- en nadelen van het 0-urencontract zijn voor jou als ondernemer in bijvoorbeeld de horeca? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen contact met jou op.

Lees verder

Hey werkgever! Meer weten?

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.