Wij helpen je graag. Bel óf mail ons voor direct contact.

Freelancers & Flexwerkers 020 - 420 20 70 info@tentoo.nl
Opdrachtgevers 020 - 524 60 52 klantenteam@tentoo.nl
Opdrachtgever worden? 020 - 723 09 53 sales@tentoo.nl

Wij helpen je graag. Bel óf mail ons voor direct contact.

Freelancers & Flexwerkers 020 - 420 20 70 info@tentoo.nl
Opdrachtgevers 020 - 524 60 52 klantenteam@tentoo.nl
Opdrachtgever worden? 020 - 723 09 53 sales@tentoo.nl

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. Daarmee is er een eind gekomen aan de VAR voor zzp'ers. Voortaan kunnen zzp'ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht.

Zowel onder zzp'ers als hun opdrachtgevers heerst er veel onduidelijkheid over de nieuwe wet. Tentoo zet de antwoorden op de belangrijkste vragen uiteen. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet en vul het informatieaanvraagformulier op deze pagina in.

Huidige stand van zaken

Vrijdag 18 november heeft het kabinet bekend gemaakt de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot in elk geval 2018. Hiermee reageert het kabinet op de onrust die heerst rondom de nieuwe wet. Zzp’ers geven aan dat ze opdrachten verliezen omdat bedrijven het niet meer aandurven met hen samen te werken.

Na de verkiezingen bepaalt een nieuw te vormen regering hoe verder te gaan met de modelovereenkomsten en de Wet DBA. Het is vooralsnog niet duidelijk of deze nieuwe manier van werken blijft bestaan. Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws!

Ik ben zzp'er

De dagelijkse praktijk van zzp'ers is sinds 1 mei 2016 flink anders geworden. De VAR is namelijk verdwenen. Het vertrouwde papiertje waarmee je kon aantonen dat je ondernemer bent bestaat alleen nog maar in ons collectieve geheugen. Daarvoor in de plaats zijn de modelovereenkomsten van de Wet DBA gekomen.

Waarom is de VAR afgeschaft?

Het kabinet wil af van de VAR die jij als zzp’er op aanvraag kon krijgen van de Belastingdienst. De juiste VAR (VAR-wuo, winst uit onderneming) zorgde ervoor dat je daadwerkelijk als zzp'er ingehuurd kan worden. Zo was je opdrachtgever er zeker van dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoefden te worden.

Het probleem van de VAR is dat het schijnzelfstandigheid in de hand helpt. Schijnzelfstandigheid is aan de orde wanneer een zzp’er als ondernemer wordt ingehuurd, maar feitelijk als werknemer werkt. Hierdoor loopt de Belastingdienst miljoenen aan loonheffingen en sociale premies mis. Opdrachtgevers waren met het inhuren van zzp’ers met de juiste VAR juridisch gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid. Alleen zzp’ers konden aansprakelijk worden gesteld. Dat moest volgens de staatssecretaris anders.

Wanneer ben je volgens de Belastingdienst schijnzelfstandig?

De Belastingdienst spreekt van schijnzelfstandigheid als de volgende drie kenmerken gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp'er:

 • Loon: de opdrachtnemer krijgt een beloning die hoger is dan een onkostenvergoeding;
 • Persoonlijk: de opdrachtnemer moet het werk zelf uitvoeren. Hij mag het niet uitbesteden;
 • Gezagsverhouding: de opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder gezag uit.
Als deze drie factoren van toepassing zijn spreekt de Belastingdienst van een dienstbetrekking, en kun je niet als zzp'er worden ingehuurd. Als één (of meerdere) van deze drie factoren niet van toepassing is dan spreekt de Belastingdienst van ondernemerschap, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Een fictief dienstverband is aan de orde wanneer de zzp'er:

 • hetzelfde werk doet als een 'collega' in loondienst;
 • minstens een maand lang doorgaans twee of meer dagen per week werkt;
 • tenminste 40 procent van het minimumloon verdient.
Bij een fictief dienstverband kun je niet als zzp'er ingehuurd worden, tenzij je een 'echte' ondernemer bent. Ben je een ondernemer? Controleer het met de ondernemerscheck.

Aan deze ondernemerscheck kun je geen rechten ontlenen. Ook kan het je geen zekerheid geven over jouw status als zelfstandige. Maar het geeft wel een goede indicatie of je als ondernemer in te huren bent. Als jij en je opdrachtgevers er zeker van willen zijn dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden, kunnen jullie een modelovereenkomst afsluiten.

Wat houdt de Wet DBA in?

Vanaf 1 mei 2016 kunnen jij en je opdrachtgevers een (model)overeenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Deze overeenkomst moet van tevoren zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Om het zzp'ers en opdrachtgevers gemakkelijk te maken, stelt de Belastingdienst modelovereenkomsten beschikbaar. In de modelovereenkomst staat precies omschreven aan welke voorwaarden de samenwerking tussen zzp'er en opdrachtgever moet voldoen.

Achteraf kan de Belastingdienst controleren of de regels uit de overeenkomst daadwerkelijk worden nageleefd. Als bij controles schijnzelfstandigheid wordt aangetoond, dan kunnen naheffingen en boetes volgen voor zowel de zzp'er als de opdrachtgever. Opdrachtgevers lopen dus voortaan het risico op naheffingen en boetes bij het inhuren van zzp'ers. Het is nog niet bekend hoe hoog die boetes zijn.

Klik hier voor de modelovereenkomsten die al beschikbaar zijn

Hoe werken de modelovereenkomsten in de praktijk?

Samen met je opdrachtgevers spreek je af volgens welke modelovereenkomst jullie gaan samenwerken. De betreffende overeenkomst kun je van de site van de Belastingdienst halen. Je mag er wijzigingen in aanbrengen, zodat de overeenkomst beter aansluit op jouw situatie. Let wel: de geel gearceerde gedeeltes mag je niet aanpassen of verwijderen!

Je hoeft de overeenkomst overigens niet per se in te vullen of te ondertekenen. Het is al voldoende als je het nummer van de betreffende overeenkomst vermeldt in een e-mailbericht aan je opdrachtgever.

Moet er voor elke opdracht een modelovereenkomst tussen zzp'er en opdrachtgever worden gesloten?

Nee. Een overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever is vijf jaar geldig, mits er gelijksoortige werkzaamheden worden uitgevoerd. Er hoeft dus niet voor elke opdracht een overeenkomst af te sluiten.

Zijn modelovereenkomsten verplicht?

Nee. Het sluiten van een overeenkomst is – net als de VAR – niet verplicht. Maar een overeenkomst biedt wel zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen en sociale premies hoeft te betalen, mits de regels worden nageleefd.

Wat zijn de gevolgen voor zzp'ers?

Het grootste negatieve gevolg is dat het aantal opdrachten mogelijk gaat afnemen. Opdrachtgevers worden hoogstwaarschijnlijk terughoudender met het inhuren van zzp’ers vanwege het risico op naheffingen en boetes. Daardoor neemt de concurrentie tussen zzp’ers toe.

Waarom is payrolling een oplossing voor zzp'ers?

Jouw opdrachtgevers willen natuurlijk geen risico lopen bij het inhuren van zzp'ers. Misschien is niet duidelijk of je kunt voldoen aan alle regels uit de modelovereenkomsten. Of je weet nu al dat je volgens de maatstaven van de Belastingdienst werkt als schijnzelfstandige. Of je opdrachtgevers willen je sowieso niet meer inhuren vanwege de risico's. In deze gevallen kun je er voor kiezen om via payrolling te gaan freelancen. Met payrolling lopen je opdrachtgevers geen risico op naheffingen en boetes. 

Met payrolling sta je op de loonlijst van een payrollbedrijf. Daardoor worden er loonheffingen en sociale premies afgedragen. Maar je kunt verder wel als zelfstandige werken. Dus je bepaalt zelf voor wie je werkt en tegen welk tarief.

De voordelen van payrolling:
 • Je bent net zo flexibel in te huren als een echte zzp'er;
 • Je bent aantrekkelijker voor opdrachtgevers omdat er geen risico's zijn op naheffingen of boetes;
 • Je bent automatisch verzekerd voor de Werkloosheidswet, Ziektewet en arbeidsongeschiktheid;
 • Je werkt verder volledig als zelfstandige.


Bekijk de presentatie van de Wet DBA voor zzp'ers

Tentoo heeft een gratis seminar gehouden over de Wet DBA voor zzp'ers. Je kunt de presentatie hier terugkijken. Neem gerust contact met ons als je vragen hebt via 020 - 420 20 70 of freelancers@tentoo.nl

Ik ben opdrachtgever

Slecht nieuws voor opdrachtgevers. Met de nieuwe Wet DBA is er een einde gekomen aan de VAR voor zzp'ers. Met de VAR wist de oprachtgever zeker dat hij gevrijwaard was van het betalen van loonheffingen en sociale premies. Die zekerheid verdwijnt. Voortaan kunnen opdrachtgevers en hun zzp'ers modelovereenkomsten sluiten als ze zekerheid willen. Als bij controles blijkt dat er niet comform de overeenkomst gehandeld is kunnen er boetes en naheffingen volgen voor de opdrachtgever.

Waarom is de VAR afgeschaft?

Het kabinet wil af van de VAR die zzp’ers op aanvraag krijgen van de Belastingdienst. De juiste VAR (VAR-wuo, winst uit onderneming) zorgt ervoor dat opdrachtgevers de zzp’er daadwerkelijk als ondernemer kunnen inhuren. Zo is de opdrachtgever er zeker van dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden.

Het probleem van de VAR is dat het schijnzelfstandigheid in de hand helpt. Schijnzelfstandigheid is aan de orde wanneer een zzp’er als ondernemer wordt ingehuurd, maar feitelijk als werknemer werkt. Hierdoor loopt de Belastingdienst miljoenen aan loonheffingen en sociale premies mis. Opdrachtgevers waren met het inhuren van zzp’ers met de juiste VAR juridisch gevrijwaard van aansprakelijkheid voor schijnzelfstandigheid. Alleen zzp’ers konden aansprakelijk worden gesteld. Dat moest volgens de staatssecretaris anders.

Wanneer spreekt de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid?

De belastingdienst spreekt van schijnzelfstandigheid als de volgende drie kenmerken gelden voor de samenwerking tussen opdrachtgever en zzp'er:

 • Loon: de opdrachtnemer krijgt een beloning die hoger is dan een onkostenvergoeding;
 • Persoonlijk: de opdrachtnemer moet het werk zelf uitvoeren. Hij mag het niet uitbesteden;
 • Gezagsverhouding: de opdrachtnemer voert de werkzaamheden onder gezag uit;
Als deze drie factoren van toepassing zijn spreekt de Belastingdienst van een dienstbetrekking, en kun je de zzp'er niet als ondernemer inhuren. Als één of meerdere van deze drie factoren niet van toepassing is dan spreekt de Belastingdienst van ondernemerschap, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Een fictief dienstverband is aan de orde wanneer de zzp'er:

 • hetzelfde werk doet als een 'collega' in loondienst;
 • minstens een maand lang doorgaans twee of meer dagen per week werkt;
 • tenminste 40 procent van het minimumloon verdient.
Bij een fictief dienstverband kun je de zzp'er niet als ondernemer inhuren, tenzij het een 'echte' ondernemer betreft. Wil je controleren of de Belastingdienst jouw zzp'er beschouwd als ondernemer? Doe dan de ondernemerscheck vanuit het perspectief van je zzp'er. 

Aan deze ondernemerscheck kun je geen rechten ontlenen. Ook biedt het je geen absolute zekerheid over de status van jouw zzp'er. Maar het geeft wel een goede indicatie of de zzp'er als ondernemer in te huren is. Als jij en je zzp'ers er zeker van willen zijn dat er geen loonheffingen en sociale premies betaald hoeven te worden, sluit dan een modelovereenkomst af.

Wat houdt de Wet DBA in?

Sinds 1 mei 2016 kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een overeenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Deze overeenkomst moet van tevoren zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Om het zzp'ers en opdrachtgevers gemakkelijk te maken, stelt de Belastingdienst modelovereenkomsten beschikbaar. In de overeenkomst staat precies omschreven aan welke voorwaarden de samenwerking tussen zzp'er en opdrachtgever moet voldoen.

Achteraf kan de Belastingdienst controleren of de regels uit de overeenkomst daadwerkelijk worden nageleefd. Als bij controles schijnzelfstandigheid wordt aangetoond, dan kunnen naheffingen en boetes volgen voor zowel de zzp'er als de opdrachtgever. Het is niet bekend hoe hoog die boetes zijn.

Klik hier voor de modelovereenkomsten die al beschikbaar zijn

Hoe werken de modelovereenkomsten in de praktijk?

Samen met je zzp'ers spreek je vooraf af volgens welke modelovereenkomst jullie gaan samenwerken. De betreffende overeenkomst kun je van de site van de Belastingdienst halen. Je mag er wijzigingen in aanbrengen, zodat de overeenkomst beter aansluit op jouw situatie. Let wel: de geel gearceerde gedeeltes mag je niet aanpassen of verwijderen!

Je hoeft de overeenkomst overigens niet per se in te vullen of te ondertekenen. Het is al voldoende als je het nummer van de betreffende overeenkomst vermeldt in een e-mailbericht aan je zzp'er.

Moet er voor elke opdracht een modelovereenkomst tussen zzp'er en opdrachtgever worden gesloten?

Nee. Een overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever is vijf jaar geldig, mits er gelijksoortige werkzaamheden worden uitgevoerd. Er hoeft dus niet voor elke opdracht een overeenkomst te worden gesloten.

Zijn modelovereenkomsten verplicht?

Nee. Het sluiten van een overeenkomst is – net als de VAR – niet verplicht. Maar een overeenkomst biedt wel zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen en sociale premies hoeft te betalen, mits de regels worden nageleefd.

Wat zijn de gevolgen voor opdrachtgevers?

Voortaan zijn er bedrijfsrisico's gemoeid bij het inhuren van zzp'ers. Want ook de opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor het naleven van de regels. Als bij controles blijkt dat deze niet worden nageleefd, kunnen er boetes en naheffingen volgen. Mogelijk zorgen de risico's ervoor dat opdrachtgevers terughoudend worden met het inhuren van zzp’ers, en dat ze eerder kiezen voor een extra werknemer of een freelancer die via payrolling werkt.

Als een opdrachtgever wel voor een zzp'er kiest, dan neemt de administratieve last toe. Vanwege de risico's is het namelijk van belang dat de modelovereenkomst goed wordt gelezen en begrepen. De samenwerking moet namelijk overeenkomen met de regels uit de overeenkomst.

Waarom is payrolling een oplossing voor opdrachtgevers?

Opdrachtgevers willen natuurlijk zonder zorgen een zelfstandig professional inhuren. Maar soms is niet zeker of ze kunnen voldoen aan alle regels uit de modelovereenkomst. Dan kunnen ze er voor kiezen om de professional via payrolling in te huren. Met payrolling lopen opdrachtgevers geen risico op naheffingen en boetes. 

Met payrolling staat de freelancer op de loonlijst van een payrollbedrijf. Daardoor worden er loonheffingen en sociale premies afgedragen. De freelancer kan verder wel als zelfstandige werken. Dus hij kan zelf bepalen voor wie hij werkt en tegen welk tarief.

De voordelen van payrolling voor opdrachtgevers:

 • Geen risico op naheffingen en boetes;
 • De freelancer is net zo flexibel in te huren als een echte zzp'er;
 • Net als bij het inhuren van een echte zzp'er is er geen doorbetalingsplicht bij ziekte.

Bekijk de presentatie over de Wet DBA voor opdrachtgevers

Tentoo heeft gratis seminars georganiseerd over de Wet DBA voor opdrachtgevers. Je kunt de presentatie hier terugkijken. Als je vragen hebt naar aanleiding van de presentatie, neem dan contact met ons op via 020 - 723 09 53 of sales@tentoo.nl

Sfeerimpressie van het seminar over de wet DBA

 1. Ja, ik heb een vraag over de wet DBA

 2. Voor- en achternaam
  Vul hier uw volledige naam in
 3. Ik ben

  Invalid Input
 4. Ik ben klant van Tentoo

  Invalid Input
 5. Bedrijfsnaam
  Invalid Input
 6. Telefoonnummer
  Vul hier uw geldig telefoonnummer in
 7. E-mail
  Ongeldig e-mailadres ingevoerd
 8. Mijn vraag
  Invalid Input
 9. De informatie wordt niet opgeslagen en alleen gebruikt voor het eerste contact.

Freelancers over Tentoo

 • "Door de geweldige service die jullie verlenen heb ik rust! Dank jullie wel!"

  Maria Kapteijns - Actrice
 • "Ik ben al jaren super tevreden met Tentoo!"

  Corinne van der Heiden - Visagiste
 • "Gewoon geen gezeur, alles online invullen. En alles is lekker gemakkelijk digitaal terug te zien op my.tentoo. En gelukkig geen papieren post."

  Elmer Kloppenburg - Sportinstructeur
 • "Ik ben erg tevreden over de serviceverlening. Ik heb Tentoo al aan vele kennissen aanbevolen die de tijd - net als ik - nog niet rijp achten om zzp’er te worden. Payrolling is een goede tussenoplossing!"

  J. Kooman - Marketing & Communicatieprofessional
 • "De medewerkers zijn altijd erg vriendelijk en behulpzaam."

  David Sinner - Lichttechnicus
 • "Na 27 jaar trouwe dienst verloor ik mijn baan. Als 45 plusser is het lastig solliciteren. Gelukkig kon ik via payroll van Tentoo snel als freelancer aan de slag, zonder mijn sociale zekerheid te verliezen. Een ideale uitkomst!"

  Henri Janssen - Technisch Schrijver
 • "Ga vooral zo door!"

  Mike Strik - Digitale duizendpoot
 • "Niets op aan te merken. Ik ben wel eens vaker uitbetaald door payroll bedrijven. Ik vind Tentoo tot nu toe het meest professioneel. Super!"

  Philip Korff de Gidts - Logistiek en traffic medewerker

7.8
Tentoo scoort een 7.8/10 op basis van 1.269 beoordelingen

Werkgevers over Tentoo

 • "Kwaliteit is het handelsmerk van het ANP, kwaliteit is ook wat wij zoeken bij onze partner in payrolling. Daarom werkt het ANP samen met Tentoo."

  Johan Groeneveld - Adjunct hoofdredacteur ANP
 • "Voor ons vast personeel verzorgt Tentoo de salarisadministratie en voor ons flexibel personeel maken wij gebruk van payrolling. Het is handig dat wij alles bij één leverancier kunnen onderbrengen. Daarbij spreekt de hoge mate van automatisering ons enorm aan!"

  Petra Bertelink - HR Manager Mathijs Maaltijdbox
 • "Tentoo is een betrouwbare en solide payroll partij die SBS met adviezen ondersteunt en die professionaliteit, dienstverlening en flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan."

  Amunda Schaap - Manager Personeelszaken SBS
 • "Payrolling van Tentoo is dé oplossing die zowel voor onze reisorganisatie als voor de reisbegeleiders perfect uitpakt. Wij kunnen nu langer op flexibele basis samenwerken. Payroll is ideaal voor de seizoensbranche!"

  Marieke Warnaar - HR Executive Koning Aap
 • "Samen met Tentoo groeien we en dankzij Tentoo groeien we!"

  Maartje van der Hoeven - Eigenaar Models at Work
 • "Tentoo verzorgt voor ons de salarisadministratie. Onze mensen hebben elke maand netjes hun salaris, de loonstrookjes kloppen altijd en ik heb nergens omkijken naar. Tentoo is een professionele en efficiënte club."

  Henk Jan Beltman - CCO Tony’s Chocolonely
 • “Act4you werkt al jaren naar volle tevredenheid samen met Tentoo. Ontzorgt en goede service!”

  Ellenor Spreeuw - Oprichter Act4you

8.0
Tentoo scoort een 8.0/10 op basis van 169 beoordelingen

Hebben de sprong al gewaagd...

 • FunX
 • Models At Work
 • Continu
 • Oddessey
 • Sanoma
 • Tonys
 • SBS
 • ProSpex
 • Bridge Marketing
 • Rebel
 • Act4you
 • ID&T
 • Aaaaha
 • Streetwise
 • Premeo
 • ANP

Tentoo.nl maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan met het gebruik van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer »