Hervorming arbeidsmarkt. De 7 maatregelen op een rij.

De arbeidsmarkt voor flex in transitie

De afschaffing van nulurencontracten en een verzekeringsplicht voor zzp’ers worden mogelijk werkelijkheid. Dit zijn slechts enkele pijlers vanuit de plannen van het kabinet om schijnzelfstandigheid te verminderen en zekerheid voor werkenden te vergroten. Maar wat betekent dit voor opdrachtgevers en flexwerkers? Wij hebben de plannen voor je op een rij gezet. 

Gepubliceerd door: Tentoo
Geplaatst op 25 april 2023
Leestijd

Nieuwe regels voor ondernemers

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een uitgebreid pakket aan maatregelen gepresenteerd om werkenden meer zekerheid te geven en het aantal flexwerkers terug te dringen. Dit moet zorgen voor meer wendbaarheid voor werkenden en ondernemers. Zij heeft zeven maatregelen opgesteld om de flexibele arbeid terug te dringen:

Maatregel 1: Nulurencontract afgeschaft

Het kabinet schudt de arbeidsmarkt flink op met haar plannen om af te rekenen met nuluren- en min/max-contracten. In plaats daarvan wordt er een basiscontract geïntroduceerd dat opdrachtnemers de nodige zekerheid biedt over hun inkomen en rooster. Het minimum aantal werkuren wordt vastgelegd, waardoor opdrachtnemers zeker weten dat ze gedurende een periode minstens een bepaald inkomen zullen ontvangen. Daarnaast zijn zij verplicht om een bepaald aantal uur beschikbaar te zijn bovenop dit minimum. Hierbij geldt een maximum van 130% van het minimale aantal uren.

Maatregel 2: Draaideurconstructies aangepakt

De zogenaamde ‘draaideurconstructies’ worden ook aangepakt. Momenteel moeten werkgevers na drie aaneengesloten tijdelijke contracten een vast contract aanbieden. Pas na een half jaar mogen zij weer een nieuw tijdelijk contract geven. Deze onderbrekingstermijn wordt nu verlengd van een half jaar naar vijf jaar. Deze termijn is ook van toepassing op uitzendkrachten, maar niet voor scholieren en studenten.

christina-wocintechchat-com-5v2Q5b4onY8-unsplash-500x500-1

Maatregel 3: Crisisregeling

Het kabinet wil bij calamiteiten, zoals een nieuwe pandemie, ondernemingen in staat stellen flexibel om te gaan met het vaste personeel. Het is straks mogelijk om werknemers maximaal zes maanden op een andere plek binnen het bedrijf laten werken, of ze ten minste 20% minder laten werken. In dat geval hoeft de werkgever 10% minder loon te betalen en kan de werkgever een tegemoetkoming van 60% voor de loonkosten van de niet-gewerkte uren aanvragen.

Maatregel 4: Uitzendkrachten

Uitzendkrachten krijgen na 52 gewerkte weken (fase 1/2) recht op een contract dat niet op elk moment kan worden beëindigd. Bovendien wordt de periode voor fase 3 verkort van 3 jaar naar 2 jaar. Dit betekent dat uitzendkrachten eerder aanspraak kunnen maken op een contract voor onbepaalde tijd.

Maatregel 5: Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine en middelgrote opdrachtgevers (tot en met 100 werknemers) krijgen van het kabinet sneller duidelijkheid over de re-integratie van langdurig zieke opdrachtnemers. Na een jaar kunnen zij straks al te horen krijgen of zij een vervanger voor de zieke opdrachtnemer mogen aannemen. Momenteel is dit pas na twee jaar het geval. Als de zieke opdrachtnemer in het tweede jaar herstelt, dan kan hij alleen terugkeren naar hetzelfde bedrijf als er nog een vacature openstaat voor zijn functie.

Maatregel 6: Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verplicht

Het wordt straks voor zelfstandigen verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) af te sluiten. Dit biedt een financieel vangnet voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken.

Maatregel 7: Aanpak schijnzelfstandigheid

Het kabinet werkt aan verheldering van de wetgeving om te kunnen vaststellen wanneer een opdrachtgever een zelfstandige mag inhuren. Ze gaat de norm van ‘werken in dienst van’ (gezag) uit het Burgerlijk Wetboek verduidelijken aan de hand van drie hoofdelementen: ‘materiële ondergeschiktheid’ (toezicht, instructies), ‘organisatorische inbedding van het werk’ en ‘zelfstandig ondernemerschap.’ Het is nog onduidelijk hoe de criteria voor het opdrachtgevers- en ondernemerschap zich tot elkaar gaan verhouden.

Meer weten over de maatregelen?

Luister dan naar onze podcast. Binnen 35 minuten ben je helemaal bijgepraat over de hervormingsplannen.

Tentoo beweegt met je mee

Tentoo ondersteunt je graag bij het juist toepassen van deze plannen. Wij nemen jou alle administratieve, juridische en financiële zorgen uit handen. 

Tentoo zorgt ervoor dat werkgevers zorgeloos kunnen meebewegen met alles wat de markt vraagt en biedt. Het uiteindelijke doel van Tentoo? Klanten zonder zorgen laten ondernemen waarbij Tentoo functioneert als een deskundige en betrouwbare partner.