Header - As a Dutch payroll company, Tentoo offers various flexible payroll solutions for employers.

Werken met kennismigranten

Wil je één of meerdere kennismigranten inzetten? Dat brengt voor jou als werkgever veel verplichtingen, procedures en risico’s met zich mee. Dat geldt in iets mindere mate ook wanneer je werkt met ‘gewone’ arbeidsmigranten. Wij zetten de belangrijkste onderwerpen rondom het werken met buitenlandse medewerkers op een rij.

Ik wil persoonlijk advies!
Arbeidsmigrant, kennismigrant en expat

Wat is het verschil?

Expat en arbeidsmigrant zijn synoniemen voor buitenlandse medewerker. Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant van buiten de EU (inclusief Zwitserland), die in Nederland komt werken vanwege zijn specialistische kennis. Hierdoor zijn zij een specifieke groep binnen de arbeidsmigranten of expats.

De populariteit van kennismigranten groeit explosief. Dit komt doordat er in Nederland steeds minder hoogopgeleide mensen beschikbaar zijn voor specialistische functies. Omdat kennismigranten veel waarde kunnen toevoegen aan de Nederlandse economie, is de kennismigrantenregeling in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat jij als werkgever (onder bepaalde voorwaarden) makkelijk en snel kennismigranten in kan zetten. Voor het aannemen van kennismigranten gelden namelijk specifieke eisen, voorwaarden en salarissen.

Kennismigranten regeling 2024

Nederland heeft een speciale kennismigrantenregeling. Deze regeling zorgt dat bedrijven eenvoudiger en sneller hoogopgeleide kenniswerkers naar Nederland kunnen halen. In deze FAQ vind je de belangrijkste informatie over deze regeling.

Voorwaarden kennismigrantenregeling

Simpel gezegd versoepelt de kennismigrantenregeling de toelatingseisen voor kennismigranten. Voor werknemers buiten de EU is bijvoorbeeld normaal gesproken een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. Voor kennismigranten is deze vergunning meestal niet nodig. Kennismigranten kunnen ook profiteren van een verkorte toelatingsprocedure.

Niet ieder bedrijf kan zomaar van de kennismigrantenregeling gebruikmaken. Ook niet iedere migrant van buiten de EU komt ervoor in aanmerking. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De werkgever is IND-referent.
 • De kennismigrant moet een arbeidsovereenkomst hebben met een Nederlandse werkgever met een contractduur van minimaal 3 maanden.
 • De werkgever betaalt minimaal het minimum salaris dat voor de kennismigrant geldt.
 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort, heeft een in Nederland afgesloten zorgverzekering en vormt geen gevaar voor de nationale veiligheid.
Afwijkende regels voor studenten

Voor studenten van buiten de EU die in hun zoekjaar zitten, gelden afwijkende regels. Zij krijgen een jaar de tijd om een baan te vinden. Studenten komen niet voor het zoekjaar in aanmerking als ze eerder een verblijfsvergunning hebben gehad voor het zoeken naar werk na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek. Ook moet hun afgeronde opleiding aan allerlei eisen voldoen. Zodra zoekende studenten een baan vinden, gaat ook voor hen de minimale inkomensgrens op.

Doel van de kennismigrantenregeling

Belangrijkste doel van de kennismigrantenregeling is het vergroten van de aantrekkingskracht van Nederland op studenten en hoogopgeleide kennismigranten. Deze internationale talenten kunnen met hun kennis een boost geven aan de Nederlandse economie, welvaart en het hoger onderwijs.

Tentoo kennismigranten verlonen
Wat houdt deze regeling in?

De 30% regeling

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten. Denk aan bijvoorbeeld huisvestings- of reiskosten. Om werknemers hierin tegemoet te komen, mogen werkgevers in veel gevallen 30% van het loon uitbetalen als belastingvrije vergoeding. Dit heet de 30%-regeling. Vanaf 2024 is deze regeling gewijzigd naar een 30/20/10%-regeling. Dit houdt in dat voor de eerste 20 maanden van het dienstverband een belastingvrije vergoeding van 30% geldt. In de daaropvolgende 20 maanden bedraagt de maximale onbelaste vergoeding 20% van het loon en in de laatste 20 maanden daalt dit naar 10%. Kennismigranten komen hier bijna altijd voor in aanmerking. Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling, dienen werknemer en werkgever samen een verzoek in bij de Belastingdienst.

Voorwaarden 30% regeling

De Belastingdienst checkt of werknemer en werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De werknemer heeft de afgelopen 2 jaar niet meer dan 8 maanden binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
 • De werknemer is geregistreerd in Nederland en in dienst bij de werkgever.
 • De werknemer voegt iets toe aan de Nederlandse economie (voor kennismigranten is dat vrijwel altijd het geval).
 • De werknemer verdient niet meer dan de zogenoemde Balkenendenorm (‘WNT-norm’, 2024: €233.000).

 

Hoger netto salaris

De 30%-regeling biedt jou als werkgever een alternatief bij het vergoeden van de extra kosten (ook extraterritoriale kosten) die buitenlandse werknemers maken. In plaats van het vergoeden van de werkelijke kosten, mag je via deze regeling 30% van het loon belastingvrij uitbetalen voor de eerste 20 maanden van het dienstverband. Een kennismigrant met een jaarinkomen van €60.000, ontvangt netto via deze regeling jaarlijks al snel €7.000 extra. Wil je weten hoeveel het jou kost als werkgever om een kennismigrant in te zetten? En hoeveel het kost als Tentoo je hierbij ondersteunt?

Vraag direct een proefberekening aan

Erkend referent

Alleen werkgevers die erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kunnen een kennismigrant in dienst nemen. Omdat Tentoo al jaren erkend referent is, nemen wij de administratieve taken en bijbehorende verplichtingen van het IND-referentschap over. Hierdoor kan jij je focussen op de kerntaken van je bedrijf en de samenwerking met de kennismigrant.

Verplichtingen erkend referentschap

De procedure om erkend referent te worden is complex en het kost tijd, energie en geld. Ook heb je meerdere plichten. Je moet het bijvoorbeeld melden wanneer:

 • de kennismigrant niet meer voldoet aan het minimumsalaris dat voor hem geldt;
 • het dienstverband ten einde is;
 • de kennismigrant van functie verandert;
 • de kennismigrant teruggaat naar zijn land van herkomst;
 • de kennismigrant binnen Nederland verhuist;
 • je geen zicht meer hebt op de verblijfplaats van de kennismigrant.

Voordelen erkend referentschap

Als erkend referent kan je een versnelde aanvraagprocedure gebruiken voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Dit betekent dat de IND sneller op de aanvraag reageert. Ook hoef je minder bewijsstukken naar de IND te worden toe te sturen en is er een vast aanspreekpunt bij de IND.

alex-starnes-PK_t0Lrh7MM-unsplash

Salariscriterium kennismigranten 2024

Als je een kennismigrant in dienst neemt, ben je hem het minimum kennismigrant salaris verschuldigd.

Voor 2024 is het minimum kennismigrant vastgesteld op:

 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.909 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €5.331 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • Kennismigranten in hun zoekjaar: €2.801 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • EU blue card houders: €6.245 bruto per maand (excl 8% vakantiegeld).

Als de kennismigrant gedurende zijn contract 30 jaar wordt, verandert er niets. Pas wanneer je een nieuw contract geeft, geldt het kennismigrant salaris voor 30-jarigen (en ouder). De kennismigrant salarissen worden jaarlijks geïndexeerd.

Extra aandacht voor kennismigranten

Goed werkgeverschap

Wanneer je ervoor kiest om buitenlandse werknemers aan te nemen, dan is goed werkgeverschap van groot belang. Je wilt er zeker van zijn dat de medewerker legaal aan het werk is en van alle belastingvoordelen kan profiteren. Ook wil je boetes voor jou en je werknemer voorkomen en dat de kennismigrant zich snel thuis voelt binnen jouw bedrijf. Tentoo zorgt ervoor dat elke kennismigrant zo goed en uitgebreid mogelijk wordt begeleid in dit proces.

Neem direct contact op
Verlonen: uitzend- of payrollovereenkomst?

Buitenlandse medewerkers verlonen

Als je een kennismigrant verloont via Tentoo, dan worden wij de juridisch werkgever. Dit betekent dat jij je kan focussen op de samenwerking met de kennismigrant. En wij? Wij dragen de arbeidsrechtelijke risico’s en werkgeversplichten en zijn het contactpersoon voor de IND. Voor de verloning van kennismigranten bij Tentoo kun je kiezen voor een payroll- of uitzendovereenkomst.

Ontdek wat bij jou past

Ervaringen van onze klanten

"Met Tentoo navigeren we soepel door de wetgeving voor internationale werknemers."

Thom is oprichter en CEO van Send AI. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde software voor dataverwerking met behulp van kunstmatige intelligentie. Het aannemen van een UX-designer uit het buitenland leek een enorme uitdaging vanwege de complexe wetgeving.

“Tentoo verraste ons met een feilloze begeleiding bij het onboarden van onze internationale kandidaat. Hun persoonlijke aanpak en proactieve ‘can do’-houding zorgden ervoor dat alles sneller ging dan verwacht. Ze hebben het complexe proces omgezet in een gestroomlijnde ervaring die eenvoudig te volgen was. Ik raad elke ondernemer die internationaal talent wil aantrekken de expertise van Tentoo van harte aan!”

Thom Trentelman CEO en oprichter van Send AI

"Het Tentoo team beschikt over veel gedegen kennis over arbeidsrecht en immigratiewetgeving."

Hester Noorman is actief binnen human resources, people operations, organisatieontwikkeling, scale-ups als strategisch business partner waarbij zij investeert in human capital. Deze talenten zijn vaak van niet-Europese komaf, wat een voorwaarde is voor het succes van de bedrijven waar ze voor werkt.

Het is dus cruciaal dat het contractmanagement van kennismigranten die voor deze bedrijven worden ingezet, secuur en volgens de regelgeving wordt uitgevoerd. Tentoo is de betrouwbare partner die Hester ondersteunt in het realiseren van deze doelen. “Met de hulp van Tentoo heb ik in de afgelopen jaren voor onze Nederlandse portfolio Tech/SaaS bedrijven een aantal zeer getalenteerde internationale professionals kunnen inzetten. Het Tentoo team beschikt over veel gedegen kennis over arbeidsrecht en immigratiewetgeving. De persoonlijke werkwijze, de korte communicatielijnen en efficiënte processen maken de samenwerking met Tentoo zeer prettig.”

Hester Noorman Strategisch business partner bij Airbridge Equity Partners

"Tentoo is mij enorm van dienst geweest als erkend referent en juridisch werkgever."

Als internationale sales en marketing professional valt Fabiana onder de kennismigrantenregeling in Nederland.

“Het bedrijf dat mij graag wilde inzetten vanwege mijn specifieke expertise kon mij geen arbeidscontract aanbieden. Aangezien een van de vereisten is dat de werkgever een erkend referent is, is Tentoo mij enorm van dienst geweest in hun rol als erkend referent en juridisch werkgever. Tentoo zorgt ervoor dat mijn vergunning in orde is en blijft, en verzorgt maandelijks mijn salarisbetalingen. Ik ben zeer tevreden met hun deskundigheid en persoonlijke ondersteuning. Zo kan ik comfortabel werken voor mijn opdrachtgever in Nederland.”

 

Fabiana Esquivel Regional Sales Manager

"Door het soepele proces van Tentoo kon ik zonder stress mijn carrièredoelen nastreven."

Farah is een ervaren digital marketeer uit Libanon die sinds een aantal jaar in Nederland haar marketingexpertise inzet bij bedrijven.

“Tentoo heeft mijn enorm ondersteund bij het regelen van mijn werkvisum. Hun kennis en inzet waren cruciaal om de vaak ingewikkelde procedures rondom de visumaanvraag te beheersen. Dit zorgde ervoor dat ik zonder onnodige stress of onzekerheid mijn carrière kon voortzetten. Vanaf het eerste contact toonde het team van Tentoo een uitzonderlijk professionalisme en toewijding aan mijn situatie. Ze begeleidden me stap voor stap door het hele proces, waarbij ze helderheid en geruststelling boden. Hun begrip van immigratieregels en procedures was uitstekend, en hun proactieve aanpak nam mijn zorgen weg.

Wat Tentoo onderscheidt is niet alleen hun deskundigheid, maar ook hun echte betrokkenheid bij hun klanten. Wanneer ik uitdagingen tegenkwam of vragen had, stond hun team klaar om te helpen en ondersteuning te bieden, wat het hele proces soepel en zonder problemen maakte.”

Farah Merheb Marketingmanager

Wij staan voor je klaar!

Meer weten? Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.