Coronacrisis: regelingen en informatie - Tentoo
Kennisbank
Regelingen en informatie

Coronacrisis

Het coronavirus legde ons land grotendeels stil. Ons land komt nu stapsgewijs weer op gang, maar de impact op werkend Nederland is daarmee nog niet voorbij. Bij veel bedrijven blijven de omzetcijfers achter en dit heeft gevolgen voor de inzet van personeel. De overheid komt ondernemers tegemoet die getroffen zijn door de coronacrisis. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en personeel kwijtraken. Wij hebben een aantal regelingen op een rij gezet waar je mogelijk gebruik van kunt maken.

Handig

Regelingen en informatie

1. Bijzonder uitstel van betaling IB, VPB, BTW en loonbelasting

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden vraagt de Belastingdienst om aanvullende informatie.

2. BMKB (borgstelling voor MKB-kredieten)

Om met name MKB-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je indienen bij geaccrediteerde financiers.

3. Tozo (aanvraagmogelijkheid overbruggingslening tot 10.157 euro)

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. De regeling liep in eerste instantie tot eind mei, maar is verlengd tot eind september. De Tozo-lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers. Je leest hier meer over in het overzicht van regelingen en bij de informatie voor zzp’ers onderaan deze pagina. Of lees het artikel zzp en corona. Informatie van de Rijksoverheid vind je hier.

4. Qredits (uitstel aflossing leningen Qredits)

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

5. Garantieregeling leningen grotere ondernemingen

Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de staat worden gegarandeerd. Het garantieplafond voor de regeling is verhoogd van 400 miljoen naar 1,75 miljard euro.

6. Uitstel van betaling op leningen tot 2,5 mln

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

7. Uitstel betaling pensioenpremies

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis in acute geldproblemen zijn geraakt, kunnen zich melden bij hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar – door wettelijke voorschriften – beperkte ruimte voor te hebben.

Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

8. De 4000-euro regeling voor de zwaarst getroffen branches (TOGS)

De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 is een tegemoetkoming die bedoeld is voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan horecabedrijven en bedrijven in de evenementenbranche. Bedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 euro ontvangen.

9. Compensatie loonkosten eigen medewerkers (NOW 1.0 en NOW 2.0)

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

De NOW-regeling ging in eerste instantie om de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (NOW 1.0) en werd verlengd met de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 (NOW 2.0).

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?
Je kon tot en met 5 juni een aanvraag indienen voor NOW 1.0. Vanaf 6 juli kon je een aanvraag indienen voor NOW 2.0, voor een tegemoetkoming in de loonkosten over juni, juli, augustus en september 2020. De NOW-aanvraag verliep via het UWV.

Let op: dit gaat om de NOW-aanvraag voor je eigen personeel. Tentoo heeft ook een regeling opgezet om opdrachtgevers te compenseren in de loonkosten van hun flexkrachten (zowel tijdens NOW 1.0 als NOW 2.0). Hierover hebben wij onze klanten per e-mail geïnformeerd.

10. Kan ik schade door misgelopen opdrachten verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst óf in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

11. Overige maatregelen

Een aantal zaken kun je, in een normale situatie, zelf doen wanneer je in zwaar weer terechtkomt:

  • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.
  • Kijk of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
  • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je (andere) schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
  • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

12. Benodigde documenten om regelingen aan te vragen

Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je deze hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.

De aanvraag TOZO gaat via een digitaal formulier.

13. TOFA-regeling

De TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) is een regeling voor flexkrachten. Flexkrachten die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten meer hebben, kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij het UWV. De regeling wordt naar verwachting eind juni opengesteld.

Hey werkgever! Nog meer weten?

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.