Kennisbank
FAQ

Wat is payroll?

Tentoo introduceerde de dienst payrolling in 1992. Wij namen de administratieve en financiële verplichtingen over van een groep freelancers en werden hun juridisch werkgever. In de decennia hierna kozen meer en meer ondernemers voor de voordelen van deze werkwijze. Ook tienduizenden werkgevers kozen ervoor hun medewerkers te payrollen via Tentoo. Het doel van alle ondernemers was hetzelfde: meer gemak, meer tijd voor de corebusiness en minder werkgeversrisico’s.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (januari 2020) heeft payrolling een eigen rechtsvorm. Voor payrolling gelden andere voorwaarden dan de jaren ervoor. Werken met de payrollovereenkomst heeft onder meer de volgende unieke eigenschappen:

 • Als ondernemer mag je de medewerkers helemaal zelf werven en selecteren
 • Je mag de medewerkers exclusief voor jouw bedrijf laten werken.

Daar staat tegenover dat payrollkrachten exact dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden hebben als medewerkers die vast bij je in loondienst zijn. Ondernemers kunnen ook kiezen voor de uitzendovereenkomst, waarvoor andere voorwaarden gelden en medewerkers tot 5,5 jaar op flexibele basis kunnen worden ingezet.

Bij het uitleggen van payroll maken we onderscheid tussen payroll voor werkgevers en payroll voor freelancers. Voor beide groepen heeft payroll specifieke voordelen. Op deze pagina lees je wat payroll is, wat de werkwijze is en wat de voordelen zijn.

Wat is payroll?

Payroll kun je zien als een driehoeksverhouding tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en het payrollbedrijf (Tentoo). Opdrachtgever en opdrachtnemer vinden elkaar en kunnen gaan samenwerken. De administratieve en financiële afhandeling wordt verzorgd door Tentoo. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst (contract).

We maken onderscheid tussen payrolling voor werkgevers en payroll voor freelancers.

Payroll voor werkgevers

Wat is payroll? Als werkgevers medewerkers inzetten op basis van een payrollovereenkomst, komen deze medewerkers op de loonlijst van het payrollbedrijf. Daarmee is het payrollbedrijf de juridisch werkgever en neemt het de administratieve verplichtingen over. Denk hierbij aan:

 • Loonadministratie;
 • Loonstrookjes;
 • Ziek- en betermeldingen;
 • Urenregistraties;
 • Jaaropgaves;
 • Loonuitbetaling en voorfinanciering.

Het payrollbedrijf neemt ook de arbeidsrechtelijke risico’s over, zoals:

 • Doorbetalingsplicht bij ziekte;
 • Ketenaansprakelijkheid;
 • Naheffingsaanslagen;

Met payroll houden werkgevers de werving, selectie en dagelijkse aansturing op de werkvloer volledig zelf in de hand. Werken met de payrollovereenkomst verschilt hierin van verlonen met de uitzendovereenkomst; daarbij kun je medewerkers weliswaar tot 5,5 jaar op flexibele basis inzetten, maar je mag ze niet zelf werven en selecteren.

Payroll voor freelancers

Via payroll kunnen freelancers volledig als zelfstandige werken. Ze staan daarbij op de loonlijst van een payrollbedrijf. Daardoor bouwen ze rechten op voor de WW, de ZW en de WIA. Ze zijn dus automatisch verzekerd voor inkomensverlies wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of een gebrek aan opdrachten. Een zzp’er is dat niet.

Het payrollbedrijf neemt als juridisch werkgever veel taken van freelancers over die zzp’ers wel hebben. Denk hierbij aan:

 • Facturatie;
 • Belastingzaken;
 • Debiteurenbeheer;
 • Administratie.

Daardoor houden freelancers meer tijd over voor hun vak en het binnenhalen van opdrachten.

Wat kost payroll?

Payrolling is niet gratis. De prijs is voor veel opdrachtgevers een belangrijke afweging om voor een payroll aanbieder te kiezen. Maar het is niet aan te raden blind voor de goedkoopste aanbieder te gaan. Ga goed na welke service je terugkrijgt. En vergelijk niet alleen de omrekenfactoren of percentages die gehanteerd worden; ga juist uit van het uiteindelijke factuurbedrag.

Wil je weten wat de tarieven van payroll bij Tentoo zijn en wat payroll in jouw situatie precies kost? Vraag dan een offerte op maat aan.

Het tarief is voor veel werkgevers en freelancers een belangrijke afweging om voor een bepaalde payrollaanbieder te kiezen. Payrollbedrijven gebruiken een omrekenfactor of een vast percentage om het tarief te berekenen.

Hoe vergelijk je de payrollkosten van verschillende bedrijven?

Payrollbedrijven brengen op verschillende manieren payrollkosten in rekening. Onze tip: vergelijk niet de verschillende omrekenfactoren of commissies, maar vergelijk op basis van het uiteindelijke factuurbedrag. Ga daarbij vooral goed na welke service je krijgt en welke arbeidsrechtelijke risico’s worden gedekt voor het geld dat je betaalt. Zo krijg je een duidelijker beeld van de werkelijke payrollkosten.

Hoe werkt de prijsafspraak tussen opdrachtgever en freelancer?

Werk- en opdrachtgevers spreken met flexwerkers en freelancers een prijs of tarief af waarvoor wordt gewerkt. Deze prijs is het brutoloon. Hierover berekent Tentoo een kleine commissie. Op het nettoloon van de flexwerker/freelancer heeft dit geen invloed; een goede opdrachtgever neemt de commissie voor eigen rekening.

Rekenvoorbeeld: Het afgesproken tarief bedraagt €150,00 per dag en betreft een bruto prijsafspraak. Tentoo verstuurt een factuur aan de  opdrachtgever voor ongeveer € 250,50 per dag. Dit is de €150,00 per dag plus de werkgeverslasten, reserveringen – denk aan vakantiegeld en feestdagen -, commissie en 21 procent BTW). Afhankelijk van eerdere verloningen en het wel of niet toepassen van de heffingskorting, blijft van deze prijsafspraak zo’n 50 tot 75 procent netto over voor de flexwerker/freelancer.

De precieze hoogte van de commissie hangt af van het type bedrijf, de dienstverlening en wensen van de opdrachtgever.

Wat zijn de voordelen van payroll?

De voordelen van payrolling voor werkgevers:

Payrolling staat voor gemak, vrijheid en flexibiliteit. Met payroll wordt uitbetaling van je werknemers overgenomen, inclusief alle verantwoordelijkheden, administratieve verplichtingen en werkgeversrisico’s.

 • Met payrolling heb je meer flexibiliteit (je kunt stoppen met een medewerker wanneer je wilt);
 • Je hoeft geen salarisadministratie bij te houden;
 • Uitbetaling van loon wordt voor je verzorgd;
 • Je hebt geen doorbetalingsplicht bij ziekte. Die wordt overgenomen door Tentoo;
 • Geen arbeidsrechtelijke risico’s;
 • Alles is te regelen via onze online portal;
 • Loonkosten worden voorgefinancierd;
 • Werving en selectie houd je in eigen hand;
 • De medewerker mag exclusief voor jou werken (bij uitzenden niet).

De voordelen van payroll voor freelancers:

Payroll combineert de vrijheid en onafhankelijkheid van het zelfstandig ondernemerschap met het gemak van een vaste baan. Je bepaalt zelf voor wie je werkt en tegen welk tarief, net als een echte zzp’er. Maar het voordeel daarbij is dat je met payroll veel minder administratieve lasten en financiële risico’s hebt.

 • Je krijgt je opdracht binnen 7 dagen uitbetaald;
 • Financiële zekerheid: je bent automatisch verzekerd voor WW, ZW en WIA;
 • Je hebt geen KVK-inschrijving nodig en kunt dus snel starten;
 • Geen administratie en geen debiteurenbeheer;
 • Je kunt voor één opdrachtgever werken;
 • Je werkt verder volledig zelfstandig!
Bouwt een payrollmedewerker pensioen op?

Payrollkrachten hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden als het personeel dat bij de opdrachtgever in dienst is. De pensioenregeling is hiervoor de enige uitzondering. Vanaf 2021 moet de payrollkracht dezelfde pensioenregeling hebben als het personeel in vaste dienst. Tot die tijd bouwt iedereen die ouder is dan 21 jaar en minimaal 26 weken op payrollbasis werkt, pensioen op. Tentoo zorgt ervoor dat de aanmelding bij het pensioenfonds automatisch wordt geregeld. De opdrachtgever betaalt de premie voor je pensioen na 26 gewerkte weken.

Werk je 78 weken of langer via een payrollovereenkomst? Dan ga je pensioen opbouwen via de Pluspensioenregeling. In dit geval betalen de payrollkracht en de opdrachtgever samen aan het pensioen.

Werk je via Tentoo Directors Cast & Crew of Tentoo Administratie Service?

Dan bouw je geen pensioen op via Tentoo. Dat betekent niet dat je helemaal geen pensioen kunt opbouwen. Via onze partner J&H kun je vrijwillig pensioen opbouwen via Brand New Day. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseurs via 020 420 20 70.

Wat zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden?

Een payrollmedewerker heeft vanaf 1 januari 2020 dezelfde rechtspositie als medewerkers in vaste dienst, waarmee hij ook recht heeft op exact dezelfde arbeidsvoorwaarden. De precieze secundaire arbeidsvoorwaarden hangen dus vooral af van de arbeidsvoorwaarden die de opdrachtgever heeft voor medewerkers in eigen dienst. Wanneer de werknemers in eigen dienst bijvoorbeeld bonussen of extra vakantiedagen krijgen, moet de payrollkracht dat ook krijgen. Eén belangrijk verschil: als opdrachtgever hoef je de payrollmedewerker niet per se na maximaal 3 jaar een contract voor onbepaalde tijd te geven; het payrollbedrijf kan dan juridisch werkgever blijven.

Tentoo hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Daarom profiteren medewerkers die via ons worden verloond van extra voordelen. Zij kunnen onder meer gebruikmaken van diverse kortingen op verzekeringen en ze kunnen onbeperkt gebruikmaken van onze online leeromgeving Academy for Flex. Dit biedt alle mogelijkheden om de (persoonlijk) te ontwikkelen en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Kan een payrollmedewerker een hypotheek krijgen?

Voor payrollmedewerkers kan het inkomen per maand verschillen. Het kan dan lastiger zijn om een hypotheek te krijgen. Bij Tentoo werken we al bijna 20 jaar samen met onze assurantiepartner J&H. Zij hebben jarenlange ervaring in het verkrijgen van hypotheken voor freelancers die werken via payroll.

Van de hypotheekaanvragen die via Tentoo zijn ingediend, is ongeveer 80% toegekend. Daarmee bewijzen wij dat het juist heel goed mogelijk is om hypotheken te verstrekken aan freelancers en flexwerkers. Het grote voordeel is bovendien dat je door ons grote collectief een korting kan bedingen. Hierdoor kan je rentevoordeel oplopen tot 0,6%.

Ben je Tentoo-payrollmedewerker en heb je interesse in het verkrijgen van een hypotheek? Neem dan contact op met J&H via 020 422 12 70.

Wat gebeurt er wanneer je als payrollmedewerker niet langer wordt ingezet door de opdrachtgever?

Het is als payrollkracht natuurlijk een vervelende boodschap wanneer je opdrachtgever jouw hulp niet meer nodig heeft. Maar met payrolling val je niet in een zwart gat. Flexkracht van Tentoo bouwen diverse rechten op.

Tentoo heeft verschillende verloningsdiensten. De hoogte van de werkloosheidsuitkering is deels afhankelijk van de dienstverlening waar je via werkte.

Wat is de artiestenregeling?

Als je een artiest bent en voor korte projecten van een avond, een dag of een periode tot drie maanden werkt, dan ontvang je hier meestal een beloning (gage) voor. Is dit het geval, dan kunnen wij de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afdragen op grond van een speciale regeling, de zogenaamde artiesten- en beroepssportersregeling. De artiesten- en beroepssportersregeling onderscheidt zich doordat wij geen premie volksverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet inhouden op de verdiende gage: Tentoo berekent alleen loonbelasting. Voor artiesten die in Nederland wonen worden ook premies voor de volgende werknemersverzekeringen berekend:

 • De Werkloosheidswet (WW, zowel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWF) als het sectorfonds);
 • De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Over de ‘Gage voor berekening loonbelasting’ wordt een vast percentage van loonbelasting ingehouden (rond de 37%). Binnen deze regeling kunnen bij Tentoo geen onkosten onbelast vergoed worden. Uitzondering hierop zijn reiskosten gemaakt met openbaar vervoer. Tegen inlevering van de originele vervoersbewijzen is dit wel aftrekbaar. In de aangifte inkomstenbelasting kun je de werkelijke kosten, gemaakt voor een optreden, aftrekken. Je kunt in de aangifte eventueel ook de kleinevergoedingsregeling toepassen.

Hoe werkt de kleinevergoedingsregeling?

Zodra je als artiest wordt uitbetaald, kun je gebruik maken van de kleinevergoedingsregeling. Omdat aan artiesten vrijwel geen onbelaste kosten kunnen worden vergoed, kun je op deze manier een ‘voorschot’ nemen op de kosten die je bij de aangifte inkomstenbelasting declareert. Via deze regeling mag je maximaal € 163,- aan kosten per optreden opgeven. Je kunt uiteraard ook een lager bedrag opgeven. Als je gebruik wilt maken van deze regeling kun je dit aangeven op het werkbriefje in my.tentoo.

Voorbeeld

Je ontvangt een bruto gage van € 500,-. Je vraagt ons om de kleinevergoedingsregeling toe te passen. Wij berekenen de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen over het bedrag van € 500,- – € 163,- = € 337,-. In de aangifte inkomstenbelasting kun je uitgaan van een inkomen van € 500,- en de werkelijke kosten van dat optreden daarvan aftrekken.

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.