Kennisbank
Laatste nieuws

Kennisdossier kennismigranten & expats

Het aantal kennismigranten dat jaarlijks in Nederland aan de slag gaat, stijgt nog altijd. Tentoo houdt jou graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom kennis- en arbeidsmigratie. In dit kennisdossier vind je het laatste nieuws op het gebied van wet- en regelgeving, kennis- en arbeidsmigratie in Nederland en duurzame ontwikkelingen voor kennismigranten. 

 

Ontwikkeling wet- en regelgeving kennismigranten

2023 – Minimumsalarissen voor 2023

De minimumsalarissen voor kennismigranten zijn op 1 januari 2023 iets verhoogd. Dit moeten kennismigranten in Nederland voortaan minimaal verdienen. Bedragen zijn bruto per maand en exclusief 8% vakantiegeld:

 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.672 (2022: € 3.549);
 • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €5.008 (2022: € 4.840).
 • Kennismigranten in hun zoekjaar: €2.631 (2022: € 2.543) . Dit zijn kennismigranten die binnen 1 jaar na het afronden van een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling in ons land aan het werk gaan.
2021 – Pilot Kennismigrantenregeling voor startups

Op 1 juni 2021 startte een pilot om het innovatieve startups makkelijker te maken personeel met gewilde expertises aan te trekken vanuit het buitenland. Dankzij deze pilot kunnen startups  kennismigranten aanstellen voor een lager salaris en dit aanvullen met bijvoorbeeld aandelen. Hier lees je meer over de pilot.

2020 – Wijziging in Wet arbeid vreemdelingen

Niet EU’ers die in Nederland komen werken, moeten meer bescherming krijgen. Het ministerie van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend om de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) te wijzigen. De aangepaste wet moet voorkomen dat buitenlandse medewerkers worden uitgebuit en dat ze concurreren op arbeidsvoorwaarden. De wetswijziging maakt het mogelijk om een vergunning (TWV of GVVA) voor een niet EU-medewerkers te weigeren wanneer de werkgever geen economische activiteiten heeft. De looptijd van vergunningen wordt ook verlengd. Nu worden ze steeds met 1 jaar verlengd, dit verandert in een maximumduur van 3 jaar. Daarnaast wordt het onmogelijk om buitenlandse werknemers contant uit te betalen (fraudegevoeling); dit kan straks alleen nog elektronisch.

2019 – Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

Als Nederland zijn huidige welvaart en economische groei wil vasthouden, moeten we zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om hier onder goede voorwaarden te wonen en werken. Momenteel werken in Nederland zo’n 400.000 arbeidsmigranten. Omdat we die hard nodig hebben, zet de overheid extra in op de aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Lees meer.

2019 – CNV: noodstop arbeidsmigratie

Vakbond CNV wil dat de overheid de mogelijkheid krijgt om een arbeidsmigratienoodstop in te stellen. De overheid moet deze noodmaatregel kunnen treffen om de problemen op de arbeidsmarkt te lijf te kunnen gaan, aldus het CNV. Beperking van arbeidsmigratie is volgens de vakbond in sommige sectoren noodzakelijk om het draagvlak voor Europa te behouden.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden: “Het vrije verkeer van werknemers was bedoeld om een hoger welvaartsniveau in heel Europa te bewerkstelligen. Maar arbeidsmigratie kent ook schaduwkanten. Tijd om na te denken over nieuwe maatregelen om die schaduwkanten aan te pakken.”

Het CNV ziet vier onwenselijke ontwikkelingen als gevolg van arbeidsmigratie. Deze zijn als volgt:

 • De lonen blijven in Nederland kunstmatig laag. Werknemers uit het buitenland kunnen tegen een minimaal loon worden ingezet, dus een loonstijging blijft uit
 • Buitenlandse werknemers die in Nederland werken zijn vaak goedkoper dan Nederlandse werknemers
 • Oost-Europese landen kampen, als gevolg van arbeidsmigratie, met leegloop en personeelstekorten. Op hun beurt trekken deze landen weer migranten uit landen buiten Europa aan, met uitbuiting als gevolg
 • De Inspectie SZW constateerde vorige week dat wanpraktijken, onderbetaling en misstanden op de werkvloer toenemen, mede als gevolg van arbeidsmigratie.

Voorstel CNV: vergunningseis

Het CNV pleit voor een vergunningseis per sector voor arbeidsmigranten. Deze vergunningseis kan alleen worden opgelegd als er in de sector sprake is van de volgende drie factoren:

 1. De sector heeft geen nijpend tekort (niet meer dan 50 vacatures op 1000 banen)
 2. In de sector is al meer dan 20% van de werknemers arbeidsmigrant
 3. De loongroei is de afgelopen drie jaar gemiddeld niet hoger geweest dan 2%

Van Wijngaarden: “Samengevat: het mag voor werkgevers alleen nog maar vanzelfsprekend zijn arbeidsmigranten aan te nemen als er een schreeuwend tekort aan personeel is in hun sector, als er nog niet veel arbeidsmigranten werken en als de loongroei redelijk is.”

 

Kennis- en arbeidsmigratie Nederland

2021 – Flinke groei van kennismigranten in Nederland

Steeds meer kennismigranten willen in Nederland werken. De afgelopen 5 jaar (m.u.v. 2020 i.v.m. corona) is het aantal aanvragen voor een werk- en verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst hard gegroeid.

 • 2021 | 22.840 aanvragen
 • 2020 | 13.710 aanvragen
 • 2019 | 20.670 aanvragen
 • 2018 | 19.840 aanvragen
 • 2017 | 16.640 aanvragen

De meeste aanvragen werden gedaan voor hoogopgeleide migranten uit India, China en Turkije. De IND heeft de afgelopen 5 jaar 94% (m.u.v. 2020 i.v.m. corona) van de aanvragen die via een IND-erkende referent kwamen, ingewilligd.

2020 – Bedrijven ‘sparen’ kennismigranten tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven noodgedwongen afscheid moeten nemen van medewerkers. Kennismigranten worden echter vaak gespaard. Onze collega Linda van den Berg vertelt erover bij RTL Nieuws.

2020 – 20% van immigranten buiten EU is kennismigrant

Van alle mensen die van buiten de EU naar Nederland komen, komt iets meer dan 20 procent voor werk (kennismigrant), zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nog eens ruim 20 procent komt om te studeren en iets meer dan 15 procent is asielmigrant. De meeste niet EU’ers (eenderde) komen in het kader van gezinshereniging of -vorming. Van de kennismigranten die in 2009 naar Nederland kwamen, was 81,8 procent binnen 10 jaar weer vertrokken.

2020 – Nederland telt relatief weinig internationale kenniswerkers

Nederland telde van 2016 t/m 2018 gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin 2020. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Met internationale kenniswerkers wordt bedoeld hoogopgeleide personen die – soms al jarenlang – wonen in een bepaald land, maar in een ander land zijn geboren.

Andere Europese landen hebben een veel hoger aandeel kenniswerkers in de beroepsbevolking. Luxemburg is koploper met 26 procent. Daarna volgen Zwitserland (13 procent) en Ierland (12 procent).

Het aantal internationale kenniswerkers in ons land is maar iets hoger dan aan het begin van deze eeuw. In de periode 2003-2005 telde Nederland gemiddeld 221.000 internationale kenniswerkers (3 procent van de beroepsbevolking); in de periode 2016-2018 dus 383.000.

2019 – Ontwikkeling inzetten kennismigranten in Nederland

Flexmarkt dook onlangs in de wereld van kennismigranten. Aan Tentoo werd gevraagd welke ontwikkeling ons land doormaakt als het gaat om de inzet van kennismigranten. Nieuwsgierig? Lees het hele artikel.

2019 – Nederland populair onder Indiase kennismigranten

Het aantal Indiërs in Nederland blijft groeien. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode 2012 tot en met 2017 is het aantal Indiërs in Nederland verdubbeld naar 8600. En in 2018 steeg hun aantal zelfs naar 10.000. De helft van deze groep is kennismigrant.

De Indiase kennismigranten wonen geconcentreerd in een aantal Nederlandse gemeenten. Vooral Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Eindhoven zijn populair. In Amstelveen hebben de Indiërs zelfs de Japanners van de eerste plek verstoten als het gaat om aantal arbeidsmigranten.

Profiel

Tussen 2013 en 2017 verdienden de Indiase kennismigranten gemiddeld 40.300,- per jaar. Zestig procent van hen was man en gemiddeld 26 jaar. Van deze Indiërs was bijna de helft alleenstaand en ruim een kwart gehuwd.

2019 – Hoe wordt Nederland aantrekkelijker voor expats?

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers laat onderzoeken hoe Nederland nóg aantrekkelijker kan worden voor expats. Dit is het gevolg van een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), in opdracht van de overheid.

In het onderzoek zijn diverse aanbevelingen en verbetersuggesties gedaan. De Staatssecretaris heeft daarom de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de volgende zaken laat onderzoeken:

 • Verruiming van de kennismigrantenregeling voor vestiging van ondernemers met een start-up en kleine ondernemingen
 • Gezinsleden van zelfstandig ondernemers krijgen vrije toegang tot de arbeidsmarkt
 • Kennismigranten die hun baan verliezen krijgen een langere zoekperiode dan 3 maanden
 • Kennismigranten komen sneller in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Harbers gaat in de tweede helft van 2019 de Kamer informeren over de voorgestelde verruimingen.

2018 – Ondernemers vrezen papieren rompslomp

Driekwart van de ondernemers (76%) ziet op tegen het aannemen van expats vanwege de papieren rompslomp die daarbij komt kijken. Dit blijkt uit reacties op de poll in ons webinar ‘Zo neem je een expat aan’.

“Dat veel ondernemers de expat-administratielast vrezen, verbaast ons niet”, zegt Sales Manager Expats John Harmon van Tentoo. “Zeker als je voor het eerst een expat aanneemt, is niet gek als je er tegenop ziet. Je moet dingen regelen die je bij Nederlandse werknemers niet hoeft te doen, zoals een werkvergunning aanvragen. En als dat niet goed gaat, kunnen er vervelende consequenties en boetes aan hangen.”

IND-referent

“Het aannemen van een kennismigrant kan zelfs alleen als je als werkgever IND-referent bent”, vervolgt Harmon. “Als IND-referent heb je allerlei informatie- en administratieplichten die je als ‘gewone’ werkgever niet hebt. Toch is het enorm zonde om vanwege het papierwerk af te zien van het aannemen van een expat. En het is ook écht niet nodig.”

In verdiepen of uitbesteden

Harmon merkt dat ondernemers met de juiste voorbereiding prima zelf een expat kunnen aannemen. “Genoeg bedrijven doen het zelf, maar zij stoppen er ook veel tijd, energie en geld in. Ondernemers die geen tijd of zin hebben om zich hierin te verdiepen, of die geen risico willen lopen, besteden het vaak uit aan een gespecialiseerde partij. Dan kunnen ze zich volledig richten op het werken met de expats, niet op de randzaken.”

 

Duurzame ontwikkelingen kennismigranten

2021 – Duurzaamheidsambities realiseer je met kennismigranten

In het magazine van branchevereniging FME, dat in het teken staat van duurzaamheid, vertelt Tentoo waarom je kennismigranten vaker zou moeten inzetten. Zeker als het gaat om het realiseren van de Nederlandse duurzaamheidsambities. Hoogopgeleide duurzaamheidsexperts uit het buitenland blijken bij steeds meer bedrijven in ons land namelijk een schot in de roos. Lees het artikel in FME.

2019 – Duurzaam samenwerken met kennismigranten

De maakindustrie haalt elk jaar meer kennismigranten naar Nederland om vacatures in te vullen. Wanneer je als bedrijf zo’n ijzersterke vakkracht uit het buitenland binnen hebt, wil je dat hij – met plezier – voor je blijft werken. Óók in 2023. Wij vertelden eind 2019 op verzoek van branchevereniging FME hoe je het optimale uit je samenwerking met kennismigranten haalt. Lees het artikel hier.

 

Geef me nog meer informatie!

Onze experts helpen je graag. Laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.